Łączniki R-R i R-K, opaski naprawcze i wstawki montażowe

Zasuwy i hydranty

Łączniki rurowe, kołnierzowe, wstawki montażowe i opaski naprawcze 

Produkowane przez Saint-Gobain PAM łączniki , wstawki montazowe i opaski naprawcze są  przeznaczonei dla  :

  • łączenia armatury z rurociągiem podczas prac konserwacyjnych na sieci lub przy montażu nowej armatury  ;
  • łączenia dwóch rur  ;
  • naprawy uszkodzeń na rurociągach, co powoduje zmniejszenie strat wody ;
  • ułatwianie montażu i demontażu armatury .

Wszystkie produkowane przez  Saint-Gobain PAM  łączniki rurowe (R-R) ,kołnierzowe (R-K); wstawki montażowe  i opaski naprawcze posiadają wewnętrzne i zewnętrzne powłoki epoksydowe  . Sieć często zbudowana jest z różnych matriałów. Gama łączników, wstawek i opasek naprawczych produkowanych przez  SG PAM  dostosowana jest do zaspokojenia większości  potrzeb dotyczących łączenia  i napraw,  zarówno do łączenia różnych materiałów oraz  specjalnie zaprojektowanych produktów dla żeliwa.

Łączniki, wstawki  i opaski naprawcze muszą dać możliwość służbom serwisowym naprawy sieci : czyli muszą mieć możliwość łączenia, naprawy wszystkich typów rur, jakie mogą być obecne na sieci.

Produkty

Łączniki rurowo-kołnierzowe
Łączniki rurowo-kołnierzowe
Łączniki rurowo-rurowe
Stosowane do łączenia dwóch bosych końców rur
Opaski naprawcze
Opaski naprawcze
Wstawki montażowe
Dla ułatwienia demontażu lub ponownego montażu elementów, armatury kołnierzowej na rurociągu.