Chantier CLASSIC Panama

Przepustnice kołnierzowe

Zasuwy i hydranty

Przepustnice 

Przepustnice są stosowane jako  urządzenia odcinajace przepływ  w  rurociągach . Generalnie działają w pozycji otwartej lub zamkniętej ; mogą też być używane w niektórych przypadkach do regulacji natężenia przepływu.  Przepustnica odcina przepływ medium obracającym się dyskiem na osi, która jest prostopadła do kierunku przepływu medium .

Saint-Gobain PAM oferuje dwa typy  przepustnic  : koncentryczną i ekscentryczną (z przesuniętym podwójnym mimośrodem). Produkty są zgodne z normą PN- EN 1074­2 i posiadają następujące charakterystyczne cechy:
  • odporność na korozję  zapewniona jest dzięki proszkowej powłoce  z żywicy epoksydowej na powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej grubości 250 µm dla wersji standardowej  ;
  • elementy które mają kotakt z wodą pitną są certyfikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństawa   ;
  • szeroki zakres napędów  (ręczny, elektryczny lub pneumatyczny);
  • szeroki zakres akcesoriów do regulacji, odpowiednich dla różnych typów instalacji.

W zależności od stopnia otwarcia przepustnicy  mogą być stosowane do regulacji natężenia przepływu, ale to oznacza hydraulczne stray miejscowe. Saint-Gobain PAM oferuje pełny zakres  wysokiej jakości przepustnic z żeliwa sferoidalnego.

Produkty

EUROSTOP
Przepustnice kołnierzowe - niezawodna armatura odcinająca.
Butterfly gate valves get a full range of operating accessories.