Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

AktualnościStrona głównaKatalogiInstrukcjeCennikiCertyfikatyEkologiaFilmyKontakt
 

 


Rozwiązania PAM - naturalnie zrównoważone

Zrównoważony rozwój jest sposobem prowadzenia i rozwijania działalności przemysłowej, mającym na uwadze oprócz zyskowności poszanowanie środowiska naturalnego oraz przyszłość następnych pokoleń.

Misją Saint-Gobain PAM, światowego lidera w dziedzinie produkcji systemów rurociągów z żeliwa sferoidalnego, jest opracowywanie nowych rozwiązań
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Idea ta jest dla nas obecnie priorytetem na każdym etapie cyklu życia naszego produktu, od momentu jego powstania aż do utylizacji.

Europejskie przepisy dotyczące zamówień publicznych wyraźnie wskazują zasadę zrównoważonego rozwoju jako jedno z głównych kryteriów przy wyborze oferentów.

Zrównoważone rozwiązania dla rurociągów podziemnych:

 • Trwałość żeliwa sferoidalnego

  Sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz wykopy niezbędne do
  ich instalacji stanowią dużą inwestycję, której koszty ponosi
  społeczeństwo.

  Zgodnie z zasadą Zrównoważonego Rozwoju budowane rurociągi
  powinny tworzyć trwałą infrastrukturę, która będzie służyć
  przyszłym pokoleniom.
 • Oszczędność wody / Szczelność połączeń

  Bardzo często rurociągi wymagają napraw bądź wymiany już po kilkunastu latach od ich wybudowania. Wycieki z wodociągów to strata cennych zasobów wody pitnej. Wycieki z systemów kanalizacyjnych skutkują ryzykiem skażenia rzek i wód gruntowych.

  Rozwiązania PAM są odpowiedzią na powyższe wyzwania związane z trwałością i oszczędnością zasobów.

Nie jesteśmy członkami klubu „produktów jednorazowego użytku” produkujemy i popieramy trwałe rozwiązania.

>>> pobierz dokument

 
     
SAINT-GOBAIN