Marquage tuyau fonte NATURAL Saint-Gobain PAM

Wstawki montażowe

Zasuwy i hydranty

Wstawki demontażowe Self-restrained dismantling joints

Regulowana długość w znacznej odległości możliwa jest dzięki, wstawce montażowej, która wyorzystywana jest  dla ułatwienia demontażu lub ponownego montażu elementu kołnierzowego na rurociągu  Wstawki upraszczają czynności konserwacyjne, połaczenia sa samoblokujące i eliminują konieczność stosowania betonowych bloków kotwiących  They simplify maintenance operations: the connection is self-anchored and there is no need of concrete anchor blocks.
 

Wstawka montażowa dla pzrzepustnicy kołnierzowej Dismantling joint for flanged butterfly valve

Kiedy połączymy z przepustnicą kołnierzową wstakę montażową to zapewniamy ułatwiony demontaz i montaż nie naruszając konstrukcji rurociągu  When bracketed to a flanged valve, this dismantling joint facilitates its dismantling and its reassembly in situ on the pipeline. Jednocześnie gwarantuje nam ciągłą odporność mechaniczną At the same time, it guarantees continued mechanical resistance. Szeroki zakres regulacji wstawek umożliwia bezproblemowe łączenie elementów kołnierzowych  a ich tolerancje nie są już obawą  The substantial adjustable travel of these products means the “face to face” tolerances of the equipment to be installed is no longer a concern. It Wstawka ułatwia również umieszczanie uszczelek między kołnierzami  nawet tych z wkładką metalową also makes placing joint rings between flanges easier, even those with inserts.
Wstawki montażowe dostępne są w zakresie od DN 40 - DN 2000, dla ciśnienia roboczego PFA 10, 16 i 25 bar.
 

Wstawka montazowa dla przepustnicy międzykołnierzowej Dismantling joint for butterfly valve without flanges

Wstawka montażowa w połaczeniu z przepustnicą międzykołnierzową posiada maksymalny zakres regulacji 50 mm.  Dostępny zakres  wstawek montażowych od DN 40 to DN 1200, na ciśnienie robocze PFA 10 i 16 bar.
 

Obrazki

Joint de démontage autobuté à course longue pour robinet à brides
Joint de démontage autobuté à course longue pour robinet à brides