Zasuwy klinowe

Zasuwy i hydranty

Zasuwy klinowe

Zasuwy klinowe są stosowane na  rurociągach  transportujących wodę pitną, surową  lub ścieki w temperaturach nie wyższych niż 60°C,  zgodne są  z  normą  PN- EN 1074-2. Elementy , które maja kontakt z wodą pitną są zgodne z przepisami dotyczacymi wody pitnej w wielu krajach  Zasuwa z wulkanizowanym klinem pracuje na dwa różne sposoby:
  • kiedy jest  całkowicie otwarta :  klin całkowicie uwalnia odpowiednią część korpusu zasuwy klinowej, umożliwiając przepływ ;
  • kiedy jest całkowicie zamknięta : klin spoczywa na uszczelnieniu korpusu zasuwy klinowej, zapewniając szczelne odcięcie przepływu w rurociągu (absolutny brak wycieków ).

Produkty

Euro 20 Autoclave
Zasuwy PAM - niezawodna armatura zaporowa.
Resilient seated gate valves: a whole range of operating accessories.