ASTRA D400

Uzbrojenie drogowe
Właz żeliwny 600 ASTRA Saint-Gobain PAM z żeliwa sferoidalnego w klasie D400 przeznaczony dla obszarów o niskim natężeniu ruchu oraz typowych warunków panujących na obszarach mieszkalnych

Właz ASTRA Saint-Gobain PAM z żeliwa sferoidalnego w klasie D400 przeznaczony dla obszarów o niskim natężeniu ruchu oraz typowych warunków panujących na obszarach mieszkalnych. Zarówno rama jak i pokrywa wykonane są z żeliwa sferoidalnego, a ich powłoki z farby wodnej lub bitumicznej. Wkładka tłumiąca z PE. Właz ASTRA spełnia wymagania normy PN-EN 124. 

Główna charakterystyka:

• ASB (Automatyczny System Blokujący) z żeliwa sferoidalnego umieszczony w ramie włazu zapewnia szybkie i łatwe zamykanie pokrywy

• Pokrywa na zawiasie otwiera się do 110°, a blokuje pod kątem 90° podczas zamykania

• Pokrywa w wersji niewentylowanej lub wentylowanej

• Opcjonalnie zamek zabezpieczający

• Możliwość instalacji wkładki antykradzieżowej

• Możliwość oznaczenia pokrywy włazu prostym napisem, np.: “KANALIZACJA”, “KANALIZACJA DESZCZOWA” itd.

• Rama ażurowa

 

Właz ASTRA z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM

Klasa D400 ruch normalnyAutomatyczny System Blokujący z żeliwa sferoidalnegoMożliwość instalacji wkładki antykradzieżowej czy zamka zabezpieczającego dla włazu z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAMMaksymalny kąt otwarcia pokrywy włazu 110°Rama ażurowa włazu z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAMWersja wentylowana włazu z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAMWersja niewentylowana włazu z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM

A [mm]O [mm]H [mm]
Masa
całkowita
[kg]
Masa
pokrywy
[kg]
7256051003624