BioZINALIUM

Systemy wodociągowe

Powłoka BioZinalium® 

Powłoka na wieki

Powłoka na rurach z żeliwa sferoidalnego składa się ze stopu cynku i aluminium w proporcji 85/15% wzbogaconego o miedź, o minimalnej gramaturze 400 g/m2 oraz warstwy ochronnej Aquacoat (średnia grubość 80 µm).

Skład

Powłoka BioZinalium®  składa się z:

 • warstwy stopu cynk-aluminium 85/15% wzbogaconej miedzią o minimalnej gramaturze 400 g/m2, nakładanej metodą rozpylania roztopionej stali na powierzchni żeliwa, za pomocą elektrycznego pistoletu łukowego i pojedynczego drutu ze stopu ZnAl (Cu).
 • warstwy ochronnej Aquacoat (częściowo przepuszczalna) typu wodnego (PVDC), o grubości średniej 80 µm, w kolorze niebieskim, nakładana pistoletem natryskowym.

Mechanizm ochronny

Odporność na korozję ogólną

Powłoka BioZinalium®  konserwuje aktywne właściwości powłoki Zinalium, gdy jest w kontakcie z glebą.

 • Powstaje stabilna warstwa ochronna

Podczas kontaktu z otaczającą glebą, powłoka BioZinalium®  powoli zamienia się w gęstą, przylegającą, nieprzepuszczalną oraz ciągłą warstwę z nierozpuszczalnych soli cynkowych. Tworzy się ekran ochronny. Obecność aluminium zwiększa efekt pasywacji nawet w silnie agresywnych glebach, redukując stopień zużycia cynku, gwarantując ochronę galwaniczną oraz samonaprawę. Farba Aquacoat® sprzyja tworzeniu się stabilnej, nierozpuszczalnej warstwy z produktów konwersyjnych Zinalium.

 • Samonaprawa uszkodzeń

Ten mechanizm występuje jako pierwszy. Jedną z cech zewnętrznej powłoki BioZinalium®  jest jej zdolność do przywrócenia ciągłości warstwy ochronnej na małych obszarach, które doznały lokalnych uszkodzeń. Jony Zn++ migrują poprzez uszczelniacz porów w celu naprawy uszkodzeń, następnie tworzą stabilną, nierozpuszczalną warstwę.

Zabezpieczenie przed lokalną biokorozją

Wzbogacenie stopu ZnAl (Cu) miedzią, która jest inhibitorem biokorzji, pozwala zredukować ryzyko wystąpienia losowych lokalnych uszkodzeń biokorozyjnych w następujących sytuacjach: 

 • gleby beztlenowe (gleby ciężkie, wilgotna glina, itp.),
 • gleby bogate w siarczany SO4²
 • organiczne uszkodzenia powłoki.

W związku z tym powłoka BioZinalium®  oferuje zupełnie nowy sposób redukcji możliwego ryzyka, zwiększając tym samym gwarancję długowieczności produktu.

Zalety powłoki BioZinalium®  400 g/m²

Aktywny charakter powłoki metalicznej + jej gramatura + właściwości powłoki ostatecznej tworzą trzy wymiary, które przyczyniają się do skuteczności powłoki BioZinalium® .

Zakres stosowania

Powłoka bazująca na BioZinalium®  umożliwia:

 • rezygnację z systematycznych badań gleby,
 • mniejszy nakład pracy na budowie, ze względu na brak ryzyka wystąpienia zjawiska korozji bez potrzeby dodatkowego zabezpieczenia rękawem polietylenowym,
 • uproszczenie zarządzania zapasem rur o małej średnicy.

Standardy

Powłoka BioZinalium®  jest zgodna z europejską normą PN-EN 545: 2010 oraz z międzynarodową normą ISO 2531: 2009. Powłoka BioZinalium®  nadaje się do większości typów gleby, zgodnie z załącznikiem D.2.2 normy PN-EN 545: 2010, z wyjątkiem:

 • gleby o odporności niższej niż 500 Ω.cm,
 • gleby torfowe lub kwaśne,
 • gleby zawierające odpady, popiół, żużel lub gleby zanieczyszczone przez inne odpady przemysłowe lub wycieki ściekowe.

Film

BioZinalium - wersja polska - Saint-Gobain PAM
pamlineTV
1 / 1
BioZinalium - wersja polska - Saint-Gobain PAM

Zobacz także

Kompletne systemy rur, kształtek i armatury do transportu wody pitnej i nieuzdatnionej z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobian PAM.