Budowa magistrali wodociągowej Południowej DN 800 we Wrocławiu

28/05/2020
We Wrocławiu do końca września tego roku ma potrwać budowa magistrali wodociągowej DN800 o łącznej długości 1589 m. Prace prowadzone są na dwa sposoby: tradycyjnie – ok. 600 m, ale w największym wymiarze z wykorzystaniem bezwykopowej metody – mikrotunelowania – 985 m. W obu metodach zostały wykorzystane rury z żeliwa sferoidalnego systemu NATURAL, które w mikrotunelingu były wciągane w rury osłonowe.  To jedyna z metod bezwykopowych, która pozwala na użycie standardowych rur systemu NATURAL. Rury NATURAL nadają się do tego rodzaju prac ze względu na połączenia blokowane, które mogą przenosić znaczne siły rozciągające, nie tracąc przy tym elastyczności uszczelek elastomerowych. Ponadto wykorzystano 33 kształtki systemu NATURAL oraz kilka przepustnic DN800 Saint-Gobain PAM. Same wiercenia zaplanowano w okolicy Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych, więc dzięki metodzie mikrotunelingu można było uniknąć wycinki kilkuset drzew. Prace mikrotunelingu trwały około czterech miesięcy – rozpoczęły się na początku grudnia 2019 r. i zostały zakończone pod koniec marca br. Obecnie wodociąg jest układany w wykopie otwartym.
 
Temat: Budowa wodociągu DN 800 we Wrocławiu
Lokalizacja: Wrocław
Metody: mikrotuneling, wykop otwarty
Termin realizacji: grudzień 2019 – wrzesień 2020
Inwestor: MPWIK SA we Wrocławiu
Wykonawca: PRI INKOP Sp. z o.o.
Producent materiałów: Saint-Gobain PAM
 

Galeria

System rur i kształtek do wody NATURAL z żeliwa sferoidalnego – Magistrala Południowa, Wrocław
1 / 1
System rur i kształtek do wody NATURAL z żeliwa sferoidalnego – Magistrala Południowa, Wrocław

Film

Budowa magistrali wodociągowej Południowej DN 800 we Wrocławiu – system rur NATURAL Saint-Gobain PAM
1 / 1
Budowa magistrali wodociągowej Południowej DN 800 we Wrocławiu