Budujemy przyszłość

Saint-Gobain PAM

PAM, kluczowy gracz przyszłości

Koncepcja zrównoważonego rozwoju prowadzi do głębszych refleksji nad zużyciem wody, jej uzdatnianiem, a tym samym nad jej ochroną. Saint-Gobain PAM w 100% uczestniczy w działaniach dotyczących produktów wpływających na obieg wody. Jej klienci i partnerzy proszą firmę o udział w nowych projektach dotyczących dostaw wody i recyklingu wody, odsalania wody morskiej oraz o sztuczne uzupełnianie zasobów wody w przypadku oczekiwanych, potencjalnych jej niedoborów.

Globalnym i palącym problemem jest zapewnienie bezpiecznej wody pitnej, oraz odbiór iuzdatnianie ścieków z uwzględnieniem lokalnych problemów i kwestii. Jest to problem szczególnie istotny w przypadku krajów rozwijających się.

Ponieważ woda jest zasobem niezbędnym dla życia, odpowiednie rozwiązania powinny wynikać z odpowiedzialności ekologicznej. Wyzwaniem stojącym przed Saint-Gobain PAM jest zapewnienie środków transportu i dystrybucji umożliwiających dostarczenie jakże cennej wody klientom. Rygorystyczny wybór materiałów orurowania stykających się z wodą oznacza zapewnienie wysokiej jakości wody na całej jej drodze w rurociągach.

Dostarczanie bezpiecznej wody pitnej do kranów oraz odbiór i oczyszczanie ścieków to globalne wyzwania wymagające mobilizacji najlepszej technologii.

Galeria

Blutop - Saint-Gobain PAM
Blutop pipeline
1 / 1
Blutop - Saint-Gobain PAM

Zobacz także

Saint-Gobain PAM jest zaangażowana w projektowanie rozwiązań w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.
Saint-Gobain PAM, światowy lider w produkcji kompletnych systemów rur do przesyłu wody, łączy odpowiedzialność społeczną z podejściem do swoich działań. Zrównoważony rozwój jest centralnym elementem naszej kultury korporacyjnej.