Zagrożenia geotechniczne

Zastosowania specjalne

Zakres kształtki GEOFLEX®

Kształtka GEOFLEX chroni przed nieprzewidzianymi zdarzeniami geotechnicznymi 

Kształtka GEOFLEX® jest przesuwna w osi, elastyczna i rozsuwana; wykonana z żeliwa sferoidalnego, dostępna w średnicach DN 100 do DN 1800 mm. Została opracowana w celu zabezpieczenia rurociągów przed zdarzeniami sejsmicznymi lub geotechnicznymi, takimi jak:

 • ruchy gruntu;
 • osuwanie się ziemi;
 • osiadanie gruntu;
 • trzęsienia ziemi;
 • tsunami itd.
GEOFLEX – kształtka kompensacyjna, elastyczna i rozciągliwa z żeliwa sferoidalnego
Caption: 
GEOFLEX – kształtka kompensacyjna, elastyczna i rozciągliwa, żeliwo sferoidalne

 

Te naturalne zjawiska mogą mieć wpływ na kluczowe budowle takie jak: elektrownie, reaktory jądrowe, zapory wodne, zbiorniki i wieże wodociągowe, autostrady, tunele, szybkie koleje, śluzy itd.
Orurowanie tych obiektów wymaga ochrony, możliwej dzięki kształtce GEOFLEX®.

Unikalne wykonanie 

Kształtka GEOFLEX® jest wynikiem innowacyjnego i niepowtarzalnego projektu; tuleja składa się z łącznika przesuwnego i dwóch złączy kołnierzowych połączonych bez śrub na przegubach kulowych. Takie rozwiązanie gwarantuje doskonałą wytrzymałość mechaniczną i wysoką odporność na przemieszczanie. Kształtka jest zgodna z normą ISO 16134: „Trzęsienia ziemi i odporności na osiadanie rurociągów z żeliwa sferoidalnego”.

Kształtka GEOFLEX® oferuje bardzo wysoką skuteczność wobec ograniczeń geotechnicznych, takich jak:

 • Ugięcie i odchylenie kątowe: każdy przegub kulowy oferuje odchylenie kątowe od 38° do 40°. Dostępne są różne długości tulei, GEOFLEX® odporna na osiadanie gruntu do 600 mm. Szerszy zakres można osiągnąć, łącząc dwie kształtki razem jedna za drugą.
 • Kompensacja wydłużenia/skrócenia: możliwość przesuwu osiowego tulei na każdym przegubie kulowym umożliwia znaczne przemieszczenie złączy kołnierzowych kształtki, w przypadku wydłużenia lub skrócenia rurociągu.
 • Swoboda obrotu: oprócz zdolności przesuwu osiowego, ugięcia i odchylenia kątowego, kształtka GEOFLEX® może również obracać się na przegubach kulowych, co zapobiega uszkodzeniu kołnierzy.
 • Prosta instalacja: GEOFLEX® łączy się z rurociągami z żeliwa sferoidalnego lub ze stali przy użyciu kształtek kielichowo-kołnierzowych lub króćców jednokołnierzowych.
   

Kształtka GEOFLEX® była przedmiotem całej serii testów w celu sprawdzenia poprawnej pracy w obliczu bardzo poważnych ograniczeń geotechnicznych.

Kształtki do gruntów niestabilnych
Caption: 
Kształtki do gruntów niestabilnych
DN: 100 do 1800 mm
PFA: do 16 barów
Zdolność osiadania: 100 do 600 mm

Obrazki

Film

GEOFLEX® - Wizualizacja dynamicznego zachowania kształtek w warunkach symulacji ruchowych
Pamline TV
Animacja GEOFLEX®
Animowany film kształtki GEOFLEX ® z podwójnym przegubem kulowym | Saint-Gobain PAM

Zobacz także

Rozwiązania techniczne Saint-Gobain PAM
Kompleksowe rozwiązania Saint-Gobain PAM w zakresie rurociągów dla przemysłu