Hydrant podziemny

Armatura

Hydrant to produkt, który gwarantuje pobór wody bezpośrednio z sieci wodociągowej. Umożliwia pewny i szybki dostęp do wody, która wykorzystywana jest przez straż pożarną do gaszenia pożarów. Hydranty są kluczowym elementem przy budowie każdej instalacji przeciwpożarowej, pełnią również ważną rolę w przemyśle. 

Hydrant podziemny DN80 o nr. kat. 501.P jest przeznaczony do pobierania z sieci wodociągowej wód pitnych i nieuzdatnionych o ciśnieniu maksymalnym 1,6 MPa. Stosowanie tego typu hydrantu możliwe jest, kiedy stosowanie hydrnatu nadziemnego jest szczególnie utrudnione lub niewskazane (np. ze względu na utrudnienie ruchu). 

Charakterystyka techniczna wyrobu

 • Hydranty podziemne są przeznaczone do transportu wody pitnej i przemysłowej
  o temperaturze od +1°C do +50 °C,
 • moment obrotowy otwierania i zamykania, dla hydrantu podziemnego DN80 nie powinien przekraczać 85 Nm,
 • kierunek zamykania hydrantu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara (w prawo),
 • kołnierze przyłączeniowe wykonane są zgodnie z PN-EN 1092-2 o wymiarach odpowiednich dla ciśnienia nominalnego 1,6 MPa,
 • klucz sterujący armaturą jest zgodny z PN-63/M-74085,
 • wykonanie zgodne z PN-EN 14339,
 • uchwyt DN80 hydrantu (wylot 1 x 65) wg PN–M–51154.

Wszystkie powierzchnie żeliwne oraz stalowe są zabezpieczone farbą epoksydową. Powłoki są nakładane metodą elektrostatyczną. Powłoka lakiernicza posiada atest higieniczny dopuszczający do kontaktu z wodą pitną. 

Hydranty podziemne posiadają oznaczenie zgodnie z normami: PN-EN 14339, PN-EN-1074-6.

Umieszczone są na bocznych ścianach głowy, które zawierają następujące dane:

 •  średnica nominalna, 
 • ciśnienie nominalne, 
 • rodzaj materiału korpusu, 
 • znak firmowy producenta.