II Etap budowy Magistrali Południowej DN 800 we Wrocławiu

21/08/2020
Dostarczyliśmy materiał w postaci rur z żeliwa sferoidalnego na II Etap budowy Magistrali Południowej DN 800 we Wrocławiu. W trakcie wykonywania są swa przewierty pod rzeką Ślężą, do czego wykorzystywane jest ponad 380 m rur TT PE DIREXIONAL DN 600. Ponadto dostarczyliśmy 564,98 m rur NATURAL DN 800 z połączeniem UNI z garbem.
Dzięki zaufaniu i wysokiej jakości naszych produktów z żeliwa sferoidalnego ponownie zostaliśmy wybrani w przetargu na dostawcę materiału na budowę magistrali we Wrocławiu, gdzie inwestorem jest MPWIK S.A. we Wrocławiu, a wykonawcą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o. 

Galeria

Film

Budowa magistrali wodociągowej Południowej DN 800 we Wrocławiu – system rur NATURAL Saint-Gobain PAM
1 / 1
Budowa magistrali wodociągowej Południowej DN 800 we Wrocławiu