Kalkulator TCO

Saint-Gobain PAM

Przedstawiamy bezpłatne narzędzie do obliczania całkowitych kosztów inwestycji – kalkulator TCO (Total Cost of Ownership – Całkowity Koszt Posiadania). Kalkulator oblicza dla konkretnego projektu wodociągowego koszty związane z wykonaniem inwestycji (koszt rur, kształtek, armatury, koszt montażu, koszty związane z finansowaniem itp.), koszty operacyjne (eksploatacja, konserwacja, pompowanie, naprawy, przecieki, uszkodzenia, straty wody) oraz koszty wycofania z eksploatacji (usuwanie elementów z ziemi, recykling).

Na etapie tworzenia tego narzędzia, ściśle współpracowaliśmy z firmą Quantis, CH specjalizującą się we wspieraniu firm w zarządzaniu wpływem ich produktów i usług na środowisko. Następnie oprogramowanie zostało zweryfikowane przez EY Cleantech & Sustainability FR oraz przez University of California – Berkeley. Metody obliczeniowe są zgodne z normą PN-EN 14044 Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Zasady i struktura.

Kalkulator został zaprojektowany tak, aby pracował na podstawie lokalnych danych wprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Po poprawnym ustawieniu parametrów wynik daje dokładne porównanie kosztów między różnymi materiałami rurociągowymi. Porównać można koszt systemów Saint-Gobain PAM jak: BLUTOP, NATURAL, CLASSIC, TT czy TT PE lub ZMU DIREXIONAL z innymi producentami rur z żeliwa sferoidalnego, stali, PE, PCV czy GRP.

To porównanie nie obejmuje wyłącznie ceny materiału przy zakupie, lecz także koszty instalacji, koszt eksploatacji, koszt konserwacji i koszt recyklingu. Analiza TCO wykazuje, że koszt związany z budową wodociągu, czyli koszt rur i ich zamontowania jest na ogół niewielki w porównaniu z kosztem eksploatacji wodociągu w długim okresie czasu. Okazuje się często, że wybór materiału rury ma bezpośredni wpływ na koszty eksploatacji, a te stanowią główny składnik kosztowy przedsiębiorstw wodociągowych.

Wydajność i bezawaryjność systemów rur z żeliwa sferoidalnego, a w szczególności ich odporność mechaniczna, trwałość powłok zewnętrznych, niezawodność połączeń, większa wewnętrzna średnica hydrauliczna niż rur z tworzyw sztucznych, pomagają znacznie zredukować koszty operacyjne.

Kalkulator TCO jest dostępny w 3 wersjach językowych: angielski, francuski, niemiecki i otwiera się go za pomocą MS Excel.

Galeria

Kalkulator TCO
1 / 1
Kalkulator TCO

Pobierz

(ZIP, 11.02 MB)