Kanalizacja wewnętrzna – SMU i EPAMS

Przemysł i budownictwo
System rur i kształtek do kanalizacji wewnętrznej SMU z żeliwa

Oferujemy dla przemysłu i budownictwa kompleksowe systemy kanalizacji wewnętrznej wykonane z żeliwa, które jest materiałem niepalnym o temperaturze topnienia ponad 1000°C. W badaniach przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium CSTB, produkty żeliwne Saint-Gobain PAM otrzymały ocenę A2 –s1, d0 wg klasyfikacji Euroklasy.

Kanalizacja wewnętrzna - SMU i EPAMS

Systemy Saint-Gobain PAM wyposażone są w powłoki wewnętrzne odporne na temperatury, chemikalia oraz tłuszcze pochodzące z odprowadzanych ścieków oraz powłoki zewnętrzne odporne na agresywne środowisko.

W ramach systemu Saint-Gobain PAM wchodzą obejmy zwykłe i pazurowe, które są wytrzymałe na ciśnienie hydrostatyczne nawet powyżej 20 barów. Wysoka jakość naszych obejm powoduje, że zabezpieczają rurociąg przed przesunięciem i rozłączeniem.

Kanalizacja wewnętrzna - SMU i EPAMS

Współczynnik rozszerzalności cieplnej dla żeliwa jest bardzo mały, podobny do stali czy betonu i wynosi 0,01 mm/m/°C (dla 10 metrowego odcinka przy wzroście temperatury do 50°C), co powoduje, że budynek i system rurowy mogą wspólnie „pracować” i się rozszerzać. To znacznie ułatwia prace projektowe i jest cenne przy obiektach inżynierskich, takich jak mosty, gdzie rozszerzalność materiału musi być dokładnie przeanalizowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji.

Kanalizacja wewnętrzna - SMU i EPAMS

Żeliwo produkcji Saint-Gobain PAM jest materiałem gęstym i zwartym, dzięki czemu ścianki rur nie przenoszą drgań powietrza. Ponadto masa żeliwa ogranicza poziom drgań na połączeniach ze strukturą budynku, stąd ma znakomite właściwości akustyczne i nie wymaga dodatkowej izolacji. Wibracje przenoszone na strukturę budynku tłumione są poprzez instalowanie tłumików PAM Acoustic z obejmami wyposażonymi w elastomerowe uszczelki redukujące kontakt żeliwa z metalem i zapobiegające przenoszeniu wibracji.

Kanalizacja wewnętrzna - SMU i EPAMS

Żeliwo jest najcichszym dostępnym materiałem wykorzystywanym w wewnętrznych systemach kanalizacyjnych.  

Ze względu na bardzo małą rozszerzalność cieplną, żeliwo produkcji Saint-Gobain PAM nie wymaga specjalistycznego wspornikowania, nie ma potrzeby dodatkowej izolacji oraz stosowania łączników kompensacyjnych i opasek ogniochronnych. To znacznie ułatwia prace projektowe, zmniejsza się ryzyko pomyłek na etapie instalacji oraz znacznie przyśpiesza prace wykonawcze.

System jest prosty w montażu i nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Instalacja odbywa się przy użyciu złączy mechanicznych lub na wcisk przy użyciu prostych narzędzi, bez klejenia lub spawania. To skraca czas wykonawstwa oraz ogranicza koszty na wielu etapach instalacji.

Ze względu na przynajmniej trzykrotnie dłuższą żywotność systemu z żeliwa w stosunku do innych materiałów, nie ma konieczności wymiany instalacji po ok 30 latach.

Kanalizacja wewnętrzna - SMU i EPAMS

Systemy Saint-Gobain PAM produkowane są z powtórnie przetwarzanego materiału, co znacznie oszczędza zasoby naturalne. W przeciwieństwie do produktów z tworzyw sztucznych, żeliwo pod koniec swojego cyklu eksploatacji podlega w 100% recyklingowi w sposób nieszkodliwy dla środowiska i to nieskończenie wiele razy bez jakiejkolwiek utraty właściwości mechanicznych. Wybierając żeliwo nie trzeba martwić się o późniejszy koszt utylizacji materiału, tak jak w przypadku rur z tworzyw sztucznych.

Wyróżniamy trzy podstawowe systemy, które oferujemy do przemysłu i budownictwa:

SYSTEM SMU® S to kompletny i kompatybilny system odprowadzania ścieków wewnątrz budynków składający się głównie z rur bezkielichowych oraz kształtek w różnych konfiguracjach (kolanatrójniki czwórnikikorkiredukcjeczyszczaki syfony). System ten jest dedykowany do ścieków bytowych – wody szarej i czarnej, której temperatura nie przekracza 55°C. Rury bezkielichowe systemu SMU® S mają długość 3 m i średnice od DN 50 do DN 600 oraz pokryte są od wewnątrz jedną warstwą żywicy epoksydowej.

Kanalizacja wewnętrzna - SMU S

SYSTEM SMU® PLUS to kompletny i kompatybilny system odprowadzania ścieków wewnątrz budynków składający się z rur bezkielichowychobejm, a także kształtek w różnych konfiguracjach (kolanatrójniki czwórnikiredukcje syfony). System ten jest dedykowany do ścieków agresywnych, których temperatura jest wysoka i przekracza 55°C, do ziemi czy środowiska korozyjnego. Rury bezkielichowe systemu SMU® PLUS mają długość 3 m oraz średnice od DN 50 do DN 600 i od wewnątrz wzmocnione są podwójną warstwą żywicy epoksydowej nakładaną dwuetapowo, co zapobiega kontaktowi transportowanej cieczy z żeliwem. Gładkość tej powłoki powoduje wzrosty przepływów i ogranicza straty ciśnienia. Z kolei od zewnątrz rury są wzmocnione powłoką cynkową.

Kanalizacja wewnętrzna - SMU PLUS

SYSTEM EPAMS® to kompleksowy system odprowadzający wodę deszczową z dachu składający się z wpustów, systemu rur żeliwnychkształtek obejm. Ten podciśnieniowy system odprowadzania wody deszczowej jest przeznaczony do odwodnienia dachów płaskich minimalizując ryzyko przeciążenia ich konstrukcji, a w szczególności do odwadniania dużych powierzchni dachów budynków logistycznych, hali, magazynów, stadionów czy centrów handlowych.

Kanalizacja wewnętrzna - SMU i EPAMS

Więcej szczegółów: 

Adrian Warzecha
Menadżer produktu
+48 724 240 130
Adrian.Warzecha@saint-gobain.com