Metoda horyzontalnego przewiertu sterowanego (HDD)

Zastosowania specjalne

Zakrzywiona trajektoria podczas horyzontalnego przewiertu starowanego (HDD) umożliwia przeprowadzenie rury pod przeszkodami, zaczynając od poziomu gruntu, dzięki czemu nie wymaga głębokich wykopów, jak ma to miejsce w przypadku techniki wiercenia poziomego. Technika HDD obejmuje trzy kolejne etapy:

  1. Wykonanie otworu pilotażowego stosując wiertnicę prowadzoną od zewnątrz – wiertnica zlokalizowana w punkcie wyjścia przeprowadzi głowicę pilotażową do punktu startowego. Elektroniczna sonda zabudowana w głowicy połączona z systemem detekcji umożliwi podążanie za wyznaczoną ścieżka przewiertu z dużą dokładnością (± 5 cm);
  2. Powiększenie otworu pilotażowego – w momencie, kiedy głowica wiertnicza znajduje się po drugiej stronie otworu wiertniczego, zastępowana jest przez głowicę rozwiercającą, która zostanie przeciągnięta w przeciwnym kierunku;
  3. Wciąganie zakotwionego rurociągu – dzięki zastosowaniu połączenie UNIVERSAL STANDARD Ve rury Saint-Gobain PAM są odporne na bardzo duże siły ciągnięcia, co powoduje, że są optymalnym rozwiązaniem układanych metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego.

Pierwszy krok przewiertu – przewiert pilotażowy

Pierwszy krok przewiertu – przewiert pilotażowy

Drugi krok przewiertu – powiększenie przewiertu pilotażowego

Drugi krok przewiertu – powiększenie przewiertu pilotażowego

Wiercenie odbywa się za pomocą trzech urządzeń – głowicy wiertniczej, wyposażonej w głowicę rozwiercającą odpowiednią dla danego rodzaju gruntów, dyszy wtryskowych oraz sond, a całość jest napędzana przez żerdzie – i jest możliwe w prawie wszystkich rodzajach gruntu, poza upłynnioną formą gliny i żwirów.

Do technologii bezwykopowych rekomendowane sa rury TT PE DIREXIONAL oraz TT ZMU DIREXIONAL

Galeria

Zobacz także

Układanie rurociągów metodą wciągania w rurę osłonową polega na wprowadzeniu rury przeznaczonej do transportu medium (wody pitnej, ścieków, wody deszczowej itd.) w rurę osłonową, która już istnieje lub została zainstalowana specjalnie dla tego celu.
Metoda krakingu jest stosowana w przypadku wymiany uszkodzonego rurociągu na nowy o tej samej średnicy lub często o nieco większej