Powłoki rur i kształtek

Techniczne rozwiązania

Jedynym zabezpieczeniem przed korozją jest powłoka. Saint-Gobain PAM rozróżnia dwa rodzaje powłok:

  • powłoki standardowe dla ok. 90% zastosowań
  • powłoki specjalne dla ok. 10% zastosowań – w przypadku wody miękkiej oraz ze względu na otoczenie (grunty agresywne, technologie bezwykopowe, prądy błądzące). 

 

Standardową wykładziną wewnętrzną w rurach z żeliwa sferoidalnego jest warstwa z cementu hutniczego, nakładana odśrodkowo. Proces nakładania odśrodkowego charakteryzuje się tym, że wykładzina wewnętrzna jest precyzyjnie nałożona i wyjątkowo gładka. Dzięki małej chropowatości zaprawa cementowa ułatwia przepływ, ogranicza straty ciśnień i chroni ciecz przed kontaktem z metalem.

Dla wody miękkiej Saint-Gobain PAM zaleca wykładziny wewnętrzne z poliuretanu, w tym przypadku lepiej dostosowane niż zaprawa cementowa. Kompletny system składa się z rur i kształtek pokrytych specjalną wykładziną. Dobór systemu musi być zgodny z wynikami analizy chemicznej wody. Wszystkie materiały, wchodzące w kontakt z wodą pitną, muszą odpowiadać wymogom Państwowego Zakładu Higieny.

Galeria
  • Powłoki systemy kanalizacyjne
  • Powłoka BioZinalium
  • Powłoki systemy wodociągowe
  • Powłoki systemy kanalizacyjne
  • Powłoka BioZinalium
  • Powłoki systemy wodociągowe