Cement

Saint-Gobain PAM

Zaprawa cementowa nakładana wirowo

Wykładzina wewnętrzna rur składa się z zaprawy cementowej z cementu hutniczego nakładanego odśrodkowo. Proces nakładania odśrodkowego charakteryzuje się tym, że wykładzina wewnętrzna jest precyzyjnie nałożona i wyjątkowo gładka.
Dzięki temu procesowi otrzymujemy następujące właściwości:

  • duża gęstość zaprawy,
  • dobra przyczepność cementu do żeliwa,
  • mała chropowatość powierzchni.

Wykładzina cementowa sprzyja przepływowi

Powierzchnia zewnętrzna wykładziny cementowej charakteryzuje się bardzo małą chropowatością, co sprzyja linearności przepływu i zmniejsza straty ciśnienia. Wykładzina ta gwarantuje utrzymanie sprzyjających warunków hydraulicznych w długim okresie (brak osadów).
Współczynnik chropowatości (wzór Colebrooke’a) prostego odcinka rury wynosi: k=0,03. Saint-Gobain PAM zaleca jednak do wymiarowania sieci stosowanie w praktyce k=0,1, gdyż należy brać pod uwagę miejscowe straty ciśnienia w rurociągu.

Wykładzina cementowa chroni rurę i wodę pitną

Mechanizmy ochrony

Powłoka wewnętrzna z cementu nie pracuje tylko jako osłona, ale również chroni żeliwo poprzez mechanizm pasywacji: przy napełnianiu rurociągu, zaprawa cementowa wchłania stopniowo wodę, która wzbogaca się w elementy alkaliczne i staje się w ten sposób obojętna, gdy dociera do żeliwnej ścianki rury z żeliwa sferoidalnego.

Zamykanie pęknięć

Pęknięcia włoskowate (skurcz hydrauliczny) czy też małe pęknięcia spowodowane transportem, magazynowaniem czy układaniem zamykają się pod wpływem nałożenia się dwóch reakcji:

  • pęcznienia (szybkiego) zaprawy cementowej podczas napełniania rur wodą
  • uwodnienia (powolnego) składników cementu.

Przypadki nietypowe

Dyrektywa Europejska 98/83/CEE odnosząca się do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wyznacza kryteria jej jakości.
Bez względu na to, czy jest wydobywana ze specyficznych pokładów geologicznych, czy też zbyt długo płynie przez sieć, woda agresywna lub korozyjna stwarza zagrożenie dla większości materiałów, z którymi wchodzi w kontakt (wody agresywne charakteryzują się brakiem równowagi wapniowo-węglowej, wody agresywne mają niskie pH, poniżej 5,5). Gdy okoliczności te są znane lub możliwe do przewidzenia, rury z żeliwa sferoidalnego mogą potrzebować wykładziny wewnętrznej „pasywnej”, która umożliwi użytkownikowi korzystanie ze wszystkich właściwości żeliwa sferoidalnego, nawet w warunkach ekstremalnych. Saint-Gobain PAM dysponuje odpowiednim rozwiązaniem także dla takich przypadków. Jest nim system TT PUR z wewnętrzną wykładziną z poliuretanu.

Galeria

Wykładzina cementowa rur Saint-Gobain PAM
1 / 1
Wykładzina cementowa rur Saint-Gobain PAM

Zobacz także

Powłoki rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM zapewniające trwałość, bezpieczeństwo i ekologię