Cynk

Saint-Gobain PAM

Rury układane pod ziemią narażone są na różne wpływy, między innymi agresywność gruntu. Podstawowa powłoka rur Saint-Gobain PAM składa się z warstwy cynku metalicznego (minimum 200 g/m2) nakładanej plazmowo i pokrytej warstwą wykończeniową. Jest to powłoka aktywna, która odpowiada większości rodzajów gruntu.

Skład powłoki

Powłoka zewnętrzna rur składa się z:

  • warstwy cynku metalicznego nakładanego w łuku elektrycznym,
  • warstwy wykończeniowej (wypełnienie porów): farba bitumiczna (grubość średnia 120 mikronów) lub równorzędna.

Metalizowanie cynkiem jest ochroną aktywną wykorzystującą procesy zachodzące w ogniwie żelazowo-cynkowym.

Mechanizm ochronny

Powłoka cynkowa stanowi aktywną ochronę ze względu na galwaniczne działanie pary cynk/żelazo. Działanie powłok jest podwójne:

  • Tworzenie stabilnej warstwy ochronnej

W kontakcie z otaczającym gruntem, cynk metaliczny przekształca się powoli w jednolitą, nieprzepuszczalną warstwę soli cynku. Warstwa ta tworzy stabilny i nierozpuszczalny „ekran ochronny”. Wypełnia pory i zabliźnia uszkodzenia.

  • Samozabliźnianie się uszkodzeń

Mechanizm ten powstaje w pierwszej kolejności. Jedną ze szczególnych cech zewnętrznej powłoki cynkowej jest jej zdolność odtwarzania ciągłości warstwy ochronnej w miejscach drobnych uszkodzeń o małej powierzchni. Jony Zn++ przechodzą przez wypełnienie porów i zaklejają uszkodzenie, a następnie ulegają przemianie w stabilne i nierozpuszczalne produkty utleniania cynku.

Zalety powłoki cynkowej 200 g/m2

Saint-Gobain PAM zdecydował się zwiększyć ilość cynku do 200 g/m2 (zamiast 130 g/m2 zalecanych w normie). To znacznie wydłuża okres, w którym cynk zapewnia aktywną ochronę rury. 50% wzrost grubości powłoki cynkowej znacznie wydłuża czas ochrony galwanicznej.

Zastosowanie

Norma PN-EN 545 dopuszcza stosowanie powłok cynkowych do większości rodzajów gleby. Bazując na swoim bogatym doświadczeniu, Saint-Gobain PAM wybrała cynk jako podstawową standardową powłokę dla wszystkich produkowanych przez siebie rur. Istnieją jednak pewne przypadki, w których powłokę cynkową należy wzmocnić rękawem polietylenowym.
W skrajnych przypadkach bardzo agresywnych gleb rura będzie musiała zostać całkowicie odizolowana tam, gdzie przechodzi przez obszary silnie korozyjne.
Ponadto, ze względu na swoją wytrzymałość, powłoka cynkowa szczególnie dobrze nadaje się do transportu, przenoszenia, przechowywania i układania, zapewniając w ten sposób trwałą ochronę rur.

Galeria

Metalizowanie cynkiem kształtek z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM
1 / 1
Metalizowanie cynkiem kształtek z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM

Zobacz także

Powłoki rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM zapewniające trwałość, bezpieczeństwo i ekologię