Rękaw z polietylenu

Saint-Gobain PAM

Rękaw z polietylenu to folia z polietylenu o niskiej gęstości, nasunięta i ściśle dopasowana do rury podczas układania rurociągu. Służy do uzupełnienia podstawowej powłoki rurowej (cynk metaliczny + farba bitumiczna) w niektórych przypadkach silnie korozyjnych gruntów lub w obecności prądów błądzących.
Aby ułatwić instalację, rękaw polietylenowy jest dostarczany jako wstępnie przycięty dla rur o średnicach od DN 60 do 600.

Opis

Rękaw polietylenowy jest wykonany z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) i jest nasuwany i ściśle dopasowany do rury za pomocą:

  • samoprzylepnej taśmy plastikowej na każdym końcu,
  • łączników pośrednich do ściągania.

Technika wykorzystująca rękaw nakładany na zewnątrz wykopu i oddzielny rękaw łączący, nakładany po połączeniu rur, jest lepsza niż technika wykorzystująca pojedynczy rękaw (na gniazdo i tuleję), ponieważ zapewnia lepszą ochronę.

Mechanizm ochronny

Rękaw polietylenowy uzupełnia powłokę cynkową. Jego mechanizm ochronny polega na izolowaniu rur przed korozyjną glebą (tłumienie ogniw elektrochemicznych) i przed wnikaniem prądów błądzących. Nawet jeśli niewielka ilość wody infiltruje rękaw, nadal zapewnia ochronę, zastępując środowisko jednorodne (woda gruntowa) środowiskiem heterogenicznym (gleba).

Zastosowanie

Saint-Gobain PAM zaleca stosowanie tej dodatkowej ochrony w glebach korozyjnych, takich jak:

  • gleby o niskiej rezystywności (wskazujące na wysoką korozję),
  • obszary prądów błądzących,
  • gleby, w których analiza wykazuje wysoką zawartość chlorków lub siarczanów lub aktywność bakteryjną.

Można go nakładać po otwarciu wykopu, jeśli lokalne warunki uzasadniają jego użycie. Zastosowanie rękawa z polietylenu na ogół nie jest konieczne w przypadku rur i kształtek NATURAL (DN 60 do 600), ponieważ ich zakres zastosowania jest podobny. Jeśli środowisko jest wyjątkowo korozyjne (woda morska, bagna, słone wody gruntowe itp.), niezbędna jest pełna izolacja rurociągu, ograniczona do obszaru o wysokiej korozji.
W celu ułatwienia instalacji rękaw polietylenowy dostarczany jest we wstępnie przyciętych długościach.