ZINALIUM

Saint-Gobain PAM

Saint-Gobain PAM, posiadając ponad 150-letnie doświadczenie w produkcji instalacji wodociągowych, wie jak projektować solidne, niezawodne i trwałe produkty. Długotrwałe badania i technologia w połączeniu z doświadczeniem Saint-Gobain PAM pozwoliły nam opracować nową, rewolucyjną powłokę o nazwie ZINALIUM, która w znacznym stopniu zwiększa trwałość rur z żeliwa sferoidalnego.
Nowoczesny, wysoce wydajny materiał, składający się z 85% cynku i 15% aluminium, ZINALIUM umożliwia odpowiedzialne podejście do kwestii sieci wodociągowych, bez kompromisów co do trwałości rurociągu lub jakości usług. Cynkowa warstwa ochronna rur z żeliwa sferoidalnego funkcjonuje na podstawie dwóch zjawisk:

  • ochrony galwanicznej:

Przykładowo, jeżeli rura z żeliwa sferoidalnego z powłoką cynkową zostanie zakopana w ziemi, warstwa cynku wchodząc w kontakt z agresywnym gruntem, powoli przekształci się w warstwę produktów cynko-pochodnych, tj.: tlenki cynku, węglany cynku, tlenochlorki cynku itp. Powstała w ten sposób powłoka jest stabilna, gęsta, nieprzepuszczalna oraz wiążąca i zajmuje tyle samo miejsca co pierwotna porowata warstwa cynku. Może nawet pokrywać całą powierzchnię rury.
Uszczelniacz porów stosowany jest do ograniczania wymiany z glebą i umożliwia powolne przekształcenie cynku w formę nierozpuszczalną. Proces ten obejmuje fazę, w której powstają rozpuszczalne wodorotlenki. Gdyby uszczelniacz porów nie został użyty, kryształy te uległyby rozpuszczeniu w wodzie.

  • samo-naprawy:

Jedną z głównych zalet zewnętrznej powłoki cynkowej jest jej zdolność do odtwarzania warstwy ochronnej w przypadku pojedynczych rys lub rozerwań. Cecha ta nazywana jest samo-naprawą. Uszkodzenie może powstać podczas przenoszenia, transportu, instalacji rur lub nawet po niej, kiedy w pobliżu rury prowadzone są prace konserwacyjne.
Gdy część zewnętrznej powłoki rury ulegnie uszkodzeniu, odsłaniane jest żeliwo sferoidalne, które stopniowo pokrywa się warstwą soli cynkowych, dzięki temu, że jony cynku ponownie łączą się z anionami występującymi w otaczającym gruncie.
Warstwa ta jest porównywalna z warstwą tworzącą się na pozostałej powierzchni rury. W przeważającej większości gruntów warstwa ta jest stabilna i gwarantuje długotrwałą ochronę.

W przypadku niektórych gruntów, gdzie cynk zbyt szybko przekształcany jest w produkty pochodne, jakość powstałej warstwy jest obniżona. Skutkuje to skróceniem trwałości, a tym samym nakłada ograniczenia na obszary, w których powłoka cynkowa może być stosowana. Ograniczenie prędkości, z jaką cynk jest przekształcany i zwiększenie stabilności tworzonych warstw, okazało się sposobem na rozszerzenie obszaru zastosowań aktywnych powłok opartych na cynku.
Wykorzystanie stopu cynkowo-aluminiowego zamiast czystego cynku oznacza:

  • galwaniczną ochronę, którą daje cynk,
  • podwyższona stabilność chemiczną i mechaniczną dzięki zastosowaniu aluminium.

Testy przeprowadzone przez Saint-Gobain PAM pokazują, że stop składający się w 85% z cynku i 15% aluminium (stosunek wagowy), zapewnia optymalną ochronę.
Saint-Gobain PAM zwiększyła ilość metalicznej powłoki z 200 g/m2 do 400 g/m2, aby zoptymalizować powłokę cynkowo-aluminiową. Odpowiada to grubości około 70 μm.
Istotna zmiana masy oznacza:

  • Poprawę procesu tworzenia długotrwałej warstwy ochronnej,
  • Poprawę ochrony galwanicznej zapewnianej przez stop cynkowo-aluminiowy,
  • Większą odporność mechaniczną warstwy ochronnej.
     

Galeria

Powłoka ZINALIUM
1 / 1
Powłoka ZINALIUM

Zobacz także

Kompletne systemy rur, kształtek i armatury do transportu wody pitnej i nieuzdatnionej z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobian PAM.