Znakowanie rur i kształtek

Saint-Gobain PAM

Wszystkie nasze systemy spełniają wymagania normy PN-EN 545, zgodnie z którą rury i kształtki powinny być czytelnie i trwale oznakowane. Oznaczenia te powinny stanowić część odlewu lub zostać wytłoczone na zimno i zawierać co najmniej następujące informacje:

 • określenie producenta za pomocą nazwy lub symbolu (logo),
 • określenie roku produkcji,
 • identyfikację żeliwa sferoidalnego,
 • określenie średnicy,
 • w przypadku elementów kołnierzowych, określenie klasy PN kołnierzy.

Ponadto rury kształtki muszą zawierać również oznakowania nałożone dowolną metodą (np. namalowane na odlewie):

 • odniesienie do norm europejskich np. EN 545,
 • oznaczenie klasy ciśnienia rur odlewanych odśrodkowo.

Ponadto, na mocy wewnętrznych dyrektyw i innych norm, rury i kształtki Saint-Gobain PAM z żeliwa sferoidalnego posiadają dodatkowe oznaczenia:

 • znak certyfikacji,
 • określenie odlewni wraz z identyfikacją odlewów w produkcji
 • a także naklejkę z numerem referencyjnym i nazwą produktu.

Inne dodatkowe oznakowanie (zgodnie z określonymi normami):

 • powłoka zgodna z EN 14901 (numer normy),
 • zgodność z RAL GSK (obowiązkowy identyfikator GSK, znak RAL),
 • kształtka z atestem FM (zgodnie z EN 545 + logo zatwierdzone przez FM, producent, deklaracja RWP),
 • kształtka zgodna z EN 598 (to samo oznakowanie jak w EN 545 + znak CE),
 • możliwe inne znaki jakości, certyfikaty… (BSI, NF, DVGW…).
Galeria
 • System rur i kształtek do wody NATURAL z żeliwa sferoidalnego
 • Przykładowe znakowanie kształtek
 • System rur i kształtek do wody NATURAL z żeliwa sferoidalnego
 • Przykładowe znakowanie kształtek

Zobacz także

Wytyczne normy PN-EN 545 dotyczące rur i kształtek