Ochrona i regulacja sieci

Zasuwy i hydranty

Ochrona sieci wodociągowej 

Zasuwy, odpowietrzniki, łaczniki rurowe & łaczniki kołnierzowe  produkcji Saint-Gobain PAM powodują, że sieci wodociągowe są odpowiednio regulowane  w bezpieczny sposób. Ochrona rurociągów jest bardzo precyzyjnym obszarem technicznym wymagającym obliczeń, korekt, itd. Saint­-Gobain PAM  stawia do dyspozycji klientom  fachowców do rozruchu swoich urżądzeń. Wszystkie wyroby są zgodne z normą PN- EN 1074 . Grupa produktów objmująca  ochronę rurociągów  zawiera:
  • zawory odpowietrzajace i odpowietrzająco- napowietrzająco;
  • zawory regulacyjne ciśnienia ;
  • zawory regulacyjne ;
  • filtry, zawory zwrotne I sita ;
  • wyposażenie zbiornika.

Produkty

Zawory odpowietrzające i odpowietrzająco-napowietrzające zabezpieczają rurociągi przed negatywnymi skutkami gromadzenia się powietrza w najwyższych punktach sieci .
Zawory regulacyjne
Zawory dla regulacji natężenia przepływu i ciśnienia wody