Armatura z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM

Armatura specjalistyczna

Armatura

Saint-Gobain PAM oferuje swoim klientom kompletne rozwiązania dla zintegrowanego obiegu wody i w tej perspektywie uzupełnia swoją ofertę rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego o globalną gamę urządzeń hydraulicznych do odcinania, regulacji i ochrony sieci wodociągowej, zgodnie z najnowocześniejszymi standardami produkcji oraz normami europejskimi i międzynarodowymi, aby zawsze gwarantować jakość, niezawodność i innowacyjność swoich rozwiązań.
Saint-Gobain PAM, światowy lider w branży wodno-kanalizacyjnej, wykonuje testy końcowe we wszystkich zakładach produkcyjnych, prowadzi działalność badawczo-rozwojową oraz posiada laboratorium, akredytowane przez COFRAC, z siedzibą w Pont-à-Mousson.

Powiązane dokumenty

Armatura

Przepustnice
Przepustnice kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM stosowane jako urządzenia odcinające przepływ w sieci rurociągowej.
Filtry
Filtry siatkowe typu Y z żeliwa sferoidalnego są niezbędnym elementem każdej poprawnie zaprojektowanej instalacji.
Zabezpieczenie sieci
Armatura specjalistyczna z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM, która optymalnie zarządza przepływem wody w rurociągach.
Zasuwy nożowe
Zasuwy nożowe z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM służą do odcinania przepływającego medium np. ścieków i osadów.
Zawory pływakowe
Zawór pływakowy z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM ma na celu utrzymanie określonego poziomu wody w zbiorniku wody.
Zawory zwrotne
Zawory zwrotne z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM służą do zapewnienia przepływu medium tylko w jednym kierunku.
Akcesoria do armatury
Akcesoria operacyjne do armatury z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM.