Włazy

Uzbrojenie drogowe
Włazy powinny być niezawodne , skuteczne i ergonomiczne , aby jak najlepiej służyć użytkownikowi. Włazy produkowane przez PAM są standardowymi produktami: Saint-Gobain PAM spełnia dwa kryteria (lokalizacja i natężenie ruchu drogowego)  zależnie od wymagań użytkownika (częstotliwość inspekcji i  bezpieczeństwo eksploatacji sieci ). Saint-Gobain PAM oferuje rozwiązania dla każdego obciążenia ruchem  drogowym. Saint-Gobain PAM produkuje włazy na różne warunki ruchu drogowego zapewniając   stabilność, bezpieczeństwo i brak hałasu .

Produkty

Pamrex - włazy
Niekwestionowany król wśród włazów odporny na bardzo intensywny ruch drogowy.
Viatop Niveau
Włazy pływające wyjątkowo odporne na bardzo intensywny ruch drogowy.
Korum
Drogowy właz klasy D 400 stosowany przy intensywnym ruchu drogowym oraz częstych przeglądach serwisowych.
Pamtight
Szczelne włazy PAMTIGHT w klasie D 400.
Parxess
Włazy dla ciągów z ruchem pieszym i kołowym.
Urbamax
Włazy E 600 oraz F 900 zaprojektowane dla największych obciążeń drogowych oraz na drogi portów i lotnisk.
G-Tex
Właz drogowy przeznaczony na drogi w strefach mieszkalnych oraz komercyjnych.
Rexess
Właz D 400 przeznaczony dla dróg o średnim natężeniu ruchu.