ductile iron pipe nicaragua latin america

Włazy

Uzbrojenie drogowe
Włazy powinny być niezawodne, skuteczne i ergonomiczne, aby jak najlepiej służyć użytkownikowi. Włazy produkowane przez Saint-Gobain PAM są standardowymi produktami: Saint-Gobain PAM spełnia dwa kryteria (lokalizacja i natężenie ruchu drogowego) zależnie od wymagań użytkownika (częstotliwość inspekcji i bezpieczeństwo eksploatacji sieci). Saint-Gobain PAM oferuje rozwiązania dla każdego obciążenia ruchem drogowym. Saint-Gobain PAM produkuje włazy na różne warunki ruchu drogowego zapewniając stabilność, bezpieczeństwo i brak hałasu.

Produkty

Właz PASSUS z żeliwa sferoidalnego w klasie B125 przeznaczony dla chodników, trotuarów, pasaży dla pieszych, parkingów dla samochodów osobowych oraz parkingów wielokondygnacyjnych.
Właz ASTRA Saint-Gobain PAM z żeliwa sferoidalnego w klasie D400 przeznaczony dla obszarów o niskim natężeniu ruchu oraz typowych warunków panujących na obszarach mieszkalnych.
Właz PLANET Saint-Gobain PAM z żeliwa sferoidalnego w klasie D400 przeznaczony dla obszarów o niskim natężeniu ruchu oraz typowych warunków panujących na obszarach mieszkalnych.
REXESS 2
Właz kanałowy REXESS 2 w klasie D 400 przeznaczony dla dróg o intensywnym ruchu.
KORUM
Drogowy właz klasy D 400 stosowany przy intensywnym ruchu drogowym oraz częstych przeglądach serwisowych.
PAMREX
Niekwestionowany król wśród włazów odporny na bardzo intensywny ruch drogowy.
VIATOP M NIVEAU
Włazy pływające wyjątkowo odporne na bardzo intensywny ruch drogowy.
PAMETANCHE
Szczelne włazy PAMETANCHE w klasie D 400.
URBAMAX
Włazy E600 oraz F900 zaprojektowane dla największych obciążeń drogowych oraz na drogi portów i lotnisk.