Włazy

Uzbrojenie drogowe
Włazy powinny być niezawodne, skuteczne i ergonomiczne, aby jak najlepiej służyć użytkownikowi. Włazy produkowane przez Saint-Gobain PAM są standardowymi produktami: Saint-Gobain PAM spełnia dwa kryteria (lokalizacja i natężenie ruchu drogowego) zależnie od wymagań użytkownika (częstotliwość inspekcji i bezpieczeństwo eksploatacji sieci). Saint-Gobain PAM oferuje rozwiązania dla każdego obciążenia ruchem drogowym. Saint-Gobain PAM produkuje włazy na różne warunki ruchu drogowego zapewniając stabilność, bezpieczeństwo i brak hałasu.

Produkty

PAMREX
Niekwestionowany król wśród włazów odporny na bardzo intensywny ruch drogowy.
REXESS 2
Właz REXESS 2 w klasie D 400 przeznaczony dla dróg o średnim natężeniu ruchu.
VIATOP NIVEAU
Włazy pływające wyjątkowo odporne na bardzo intensywny ruch drogowy.
KORUM
Drogowy właz klasy D 400 stosowany przy intensywnym ruchu drogowym oraz częstych przeglądach serwisowych.
PAMETANCHE
Szczelne włazy PAMETANCHE w klasie D 400.
URBAMAX
Włazy E 600 oraz F 900 zaprojektowane dla największych obciążeń drogowych oraz na drogi portów i lotnisk.