PLANET D400

Uzbrojenie drogowe
Właz żeliwny 600 PLANET Saint-Gobain PAM z żeliwa sferoidalnego w klasie D400 przeznaczony dla obszarów o niskim natężeniu ruchu oraz typowych warunków panujących na obszarach mieszkalnych

Właz PLANET Saint-Gobain PAM z żeliwa sferoidalnego w klasie D400 przeznaczony dla obszarów o niskim natężeniu ruchu oraz typowych warunków panujących na obszarach mieszkalnych. Rama i pokrywa są wykonane z żeliwa sferoidalnego, a ich powłoki z farby wodnej. Wkładka tłumiąca z PE. Właz PLANET spełnia wymagania normy PN-EN 124. 

Główna charakterystyka:

ASB (Automatyczny System Blokujący) z żeliwa sferoidalnego umieszczony w ramie włazu zapewnia szybkie i łatwe zamykanie pokrywy

• Pokrywa na zawiasie otwiera się do 110°, a blokuje pod kątem 90° podczas zamykania

• Pokrywa w wersji niewentylowanej lub wentylowanej (od czerwca 2020 r. dostępna wersja wentylowana)

• Możliwość oznaczenia prostym napisem, np.: „KANALIZACJA”, „KANALIZACJA DESZCZOWA” itd.

  • WERSJA WENTYLOWANA
Właz PLANET wentylowany z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM

Klasa D400 ruch normalnyAutomatyczny System Blokujący z żeliwa sferoidalnegoMaksymalny kąt otwarcia pokrywy włazu 110°Wersja niewentylowana włazu z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM

A [mm]O [mm]H [mm]
Masa
całkowita
[kg]
Masa
pokrywy
[kg]
78560810041,326,5

 

  • WERSJA NIEWENTYLOWANA
Właz PLANET z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM

Klasa D400 ruch normalnyAutomatyczny System Blokujący z żeliwa sferoidalnegoMaksymalny kąt otwarcia pokrywy włazu 110°Wersja niewentylowana włazu z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM

A [mm]O [mm]H [mm]
Masa
całkowita
[kg]
Masa
pokrywy
[kg]
78560810041,326,5