ductile iron pipe nicaragua latin america

Pokrywy telekomunikacyjne i segmentowe

Uzbrojenie drogowe

Pokrywy telekomunikacyjne, modułowe.

Włazy, wpusty drogowe i chodnikowe są montowane na sieciach "mokrych" czyli wodno-kanalizacyjnych , natomiast pokrywy przeznaczone są na sieci "suche" lub przemysłowe.  Pokrywy stosowane śą dla studni telekomunikacyjnych, kablowych oraz w obszarach zurbanizowanych takich tereny portów, stref przemysłowych  
 
Niezależnie od zakresu stosowania, pokrywy charakteryzują się  :
  • rozmiar dostosowany do komory podziemnej: standardowy kształt komory  (pokrywy telekomunikacyjne ) lub rozwiązanie dostosowane do wymagań ( strefy przemysłowe )
  • wytrzymałość  dostosowana do różnych typów  obciążenia ruchem drogowym : pokrywy dla  różnych obciążen komunikacyjny (B125-F900) są zgodne z normą PN-EN 124
  • wyjątkowa wytrzymałość dla ruchu nadzwyczajnego : niestandardowe obciążenia od ładunków samochodów ciężarowych ze stref przemysłowych lub portowych, ciężkie ładunki związane z procesami przemysłowymi, itd.
  • wodoszczelność zależna od typu przeznaczenia komory 
  • podwyższona ergonomia i bezpieczeństwo : zabezpieczenie przed spadaniem pokrywy do komory , łatwa instalacja dla zespołów  serwisowych lub montażowych 
  • zabezpieczenie przed włamaniem : ochrona dostępu do przesyłanych danych oraz ochrona kabli .
 

Produkty