ductile iron pipe nicaragua latin america

Pokrywy telekomunikacyjne i segmentowe

Uzbrojenie drogowe

Pokrywy telekomunikacyjne, modułowe.

Włazy, wpusty drogowe i chodnikowe są montowane na sieciach „mokrych” czyli wodno-kanalizacyjnych, natomiast pokrywy przeznaczone są na sieci „suche” lub przemysłowe. Pokrywy stosowane śą dla studni telekomunikacyjnych, kablowych oraz w obszarach zurbanizowanych takich tereny portów, stref przemysłowych.
 
Niezależnie od zakresu stosowania, pokrywy charakteryzują się:
  • rozmiar dostosowany do komory podziemnej: standardowy kształt komory (pokrywy telekomunikacyjne ) lub rozwiązanie dostosowane do wymagań (strefy przemysłowe);
  • wytrzymałość dostosowana do różnych typów obciążenia ruchem drogowym: pokrywy dla różnych obciążen komunikacyjny (B125-F900) są zgodne z normą PN-EN 124;
  • wyjątkowa wytrzymałość dla ruchu nadzwyczajnego: niestandardowe obciążenia od ładunków samochodów ciężarowych ze stref przemysłowych lub portowych, ciężkie ładunki związane z procesami przemysłowymi, itd.;
  • wodoszczelność zależna od typu przeznaczenia komory;
  • podwyższona ergonomia i bezpieczeństwo: zabezpieczenie przed spadaniem pokrywy do komory, łatwa instalacja dla zespołów serwisowych lub montażowych;
  • zabezpieczenie przed włamaniem: ochrona dostępu do przesyłanych danych oraz ochrona kabli.
 

Produkty

Pametic 2
Pokrywy modułowe dla stref przemysłowych i portowych.
T-MAX
Pokrywy dla sieci telekomunikacyjnych T-MAX D 400 i C 250, optymalizacja w klasie C 250 lub B 125.