Premiera systemu SMARTPIPE podczas 26. edycji Hydroprezentacji

19/03/2018

Podczas 26. edycji ogólnopolskiej konferencji branżowej HYDROPREZENTACJE po raz pierwszy przedstawiliśmy najnowsze nasze rozwiązanie – system SMARTPIPE służący do szybkiej i automatycznej kontroli ewentualnych wycieków z dokładnością do 10 cm.

System SMARTPIPE to pewne rozwiązanie dzięki zastosowaniu rur z żeliwa sferoidalnego o najmniejszym współczynniku awaryjności wśród materiałów stosowanych do produkcji rur oraz fabrycznej instalacji systemu monitoringu i detekcji, który daje możliwość natychmiastowego zlokalizowania ewentualnego wycieku z dokładnością do 10 cm. 

System składa się z rur z żeliwa sferoidalnego z fabrycznie nałożoną powłoką zewnętrzną składającą się z dwóch warstw polietylenowych, pomiędzy którymi znajduje się przewód elektryczny oraz urządzeniu naziemnym, całkowicie bezobsługowym, kontrolującym w sposób ciągły opór elektryczny pomiędzy opisanym powyżej przewodem elektrycznym a gruntem lub przepływającym rurociągiem medium.

W przypadku wystąpienia uszkodzenia rurociągu z zewnątrz bądź od wewnątrz spada monitorowany opór elektryczny, co zostaje natychmiast zarejestrowane i przekazane na telefon komórkowy pracownika dyżurnego jednostki nadzorującej (np. przedsiębiorstwo wodociągowe). 

Poniżej schemat funkcjonowania systemu SMARTPIPE:

Schemat funkcjonowania systemu SMARTPIPE Saint-Gobain PAM

 

Obszary zastosowań:

  • magistrale wodociągowe są o dużych średnicach od DN 600 w górę i zasilają duże skupiska ludności oraz transportują wodę na duże odległości,
  • rurociągi kanalizacyjne posadowione są w strefie ochronnej II dla wód gruntowych i zapór wodnych, gdzie przeprowadzanie ścieków jest dozwolone tylko i wyłącznie w przypadkach koniecznych,
  • rurociągi posadowione są na terenach objętych szkodami górniczymi lub z występującymi ruchami górotworu,
  • rurociągi posadowione są w gruntach niestabilnych z wysokim poziomem wód gruntowych, na terenach powojskowych lub rolniczych, które są intensywnie sztucznie nawożone.

 

Galeria