Produkty

Nasze produkty

Woda

Trwałe powłoki wykonane ze stopu cynku i aluminium wzbogacone miedzią i pokryte ochronną warstwą Aquacoat.
System rurowy z żeliwa sferoidalnego do transportu wody miękkiej i agresywnej.
Profesjonalny system rur do naśnieżania stoków.
Innowacyjny system rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego do sieci wodociągowej rozdzielczej.
System rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego przeznaczony do dużych magistral wodociągowych.
System rur preizolowanych ISOPAM z izolacją termiczną.
Uniwersalny system rur i kształtek do sieci wodociągowych magistralnych i rozdzielczych.
System rur do technologii bezwykopowych.
System rurowy TT z żeliwa sferoidalnego przeznaczony do gruntów bardzo agresywnych.

Uzbrojenie drogowe

Krata AXAM 

Kształtka, która chroni przed nieprzewidzianymi zdarzeniami geotechnicznymi.
Szczelne włazy PAMETANCHE w klasie D 400.
Niekwestionowany król wśród włazów odporny na bardzo intensywny ruch drogowy.
Właz REXESS 2 w klasie D 400 przeznaczony dla dróg o średnim natężeniu ruchu.
Włazy E 600 oraz F 900 zaprojektowane dla największych obciążeń drogowych oraz na drogi portów i lotnisk.
Włazy pływające wyjątkowo odporne na bardzo intensywny ruch drogowy.
Wpusty przykrawężnikowe wyposażone w regulację wysokości oraz nachylenia do poziomu jezdni.
Drogowy właz klasy D 400 stosowany przy intensywnym ruchu drogowym oraz częstych przeglądach serwisowych.

Armatura

Zasuwy PAM – niezawodna armatura zaporowa.
Zasuwy PAM – niezawodna armatura zaporowa.

Zastosowania specjalne

Kształtka, która chroni przed nieprzewidzianymi zdarzeniami geotechnicznymi.

Przemysł i budownictwo

Kształtka, która chroni przed nieprzewidzianymi zdarzeniami geotechnicznymi.

Ścieki

System rur i kształtek dla kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej przeznaczony do budowy kolektorów.
System rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
System rur i kształtek małych średnic DN/OD 75 do 160 mm dla kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej.