Produkty

Nasze produkty

Woda

Trwałe powłoki wykonane ze stopu cynku i aluminium wzbogacone miedzią i pokryte ochronną warstwą Aquacoat.
System rurowy z żeliwa sferoidalnego do transportu wody miękkiej i agresywnej.
System SMARTPIPE Saint-Gobain PAM – inteligentny nadzór nad wyciekami.
Profesjonalny system rur do naśnieżania stoków.
Innowacyjny system rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego do sieci wodociągowej rozdzielczej.
System rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego przeznaczony do dużych magistral wodociągowych.
System rur preizolowanych ISOPAM z izolacją termiczną.
Uniwersalny system rur i kształtek do sieci wodociągowych magistralnych i rozdzielczych.
System rur do technologii bezwykopowych.
System rurowy TT PE z żeliwa sferoidalnego przeznaczony do gruntów bardzo agresywnych.

Uzbrojenie drogowe

Właz ASTRA Saint-Gobain PAM z żeliwa sferoidalnego w klasie D400 przeznaczony dla obszarów o niskim natężeniu ruchu oraz typowych warunków panujących na obszarach mieszkalnych.

Krata AXAM 2&nbs

Kształtka, która chroni przed nieprzewidzianymi zdarzeniami geotechnicznymi.
Szczelne włazy PAMETANCHE w klasie D 400.
Niekwestionowany król wśród włazów odporny na bardzo intensywny ruch drogowy.
Właz PASSUS z żeliwa sferoidalnego w klasie B125 przeznaczony dla chodników, trotuarów, pasaży dla pieszych, parkingów dla samochodów osobowych oraz parkingów wielokondygnacyjnych.
Właz PLANET Saint-Gobain PAM z żeliwa sferoidalnego w klasie D400 przeznaczony dla obszarów o niskim natężeniu ruchu oraz typowych warunków panujących na obszarach mieszkalnych.
Właz kanałowy REXESS 2 w klasie D 400 przeznaczony dla dróg o intensywnym ruchu.
Włazy E600 oraz F900 zaprojektowane dla największych obciążeń drogowych oraz na drogi portów i lotnisk.
Włazy pływające wyjątkowo odporne na bardzo intensywny ruch drogowy.
Wpusty przykrawężnikowe wyposażone w regulację wysokości oraz nachylenia do poziomu jezdni.
Drogowy właz klasy D 400 stosowany przy intensywnym ruchu drogowym oraz częstych przeglądach serwisowych.

Armatura

Zasuwy EURO 20® z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM – niezawodna armatura zaporowa.
Zasuwy EURO 20® AUTOCLAVE z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM – niezawodna armatura zaporowa.
Zasuwy GATEWAY Saint-Gobain PAM z żeliwa sferoidalnego w średnicach DN 50 do DN 300 w zabudowie kołnierzowej krótkiej i długiej – niezawodna armatura zaporowa.

Przemysł i budownictwo

Kształtka, która chroni przed nieprzewidzianymi zdarzeniami geotechnicznymi.

Zastosowania specjalne

Kształtka, która chroni przed nieprzewidzianymi zdarzeniami geotechnicznymi.
System SMARTPIPE Saint-Gobain PAM – inteligentny nadzór nad wyciekami.

Ścieki

System SMARTPIPE Saint-Gobain PAM – inteligentny nadzór nad wyciekami.
System rur i kształtek dla kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej przeznaczony do budowy kolektorów.
System rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
System rur i kształtek małych średnic DN/OD 75 do 160 mm dla kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej.