Produkty

Nasze produkty

Woda

Trwałe powłoki wykonane ze stopu cynku i aluminium wzbogacone miedzią i pokryte ochronną warstwą Aquacoat.
Kształtka modułowa o regulowanym kącie.
System rurowy do transportu wody miękkiej i agresywnej.
Innowacyjny system rur i kształtek do sieci wodociągowej rozdzielczej.
System rur i kształtek przeznaczony do dużych magistral wodociągowych.
Kształtki kielichowe do rur PVC i PE: perfekcja w łączeniu przewodów.
Uniwersalny system rur i kształtek do sieci wodociągowych magistralnych i rozdzielczych.
System połączeń z kołnierzami obrotowymi i stałymi.
Profesjonalny system rur do naśnieżania stoków.
System rur do technologii bezwykopowych.
Rury preizolowane z izolacją termiczną.
TT
System rurowy przeznaczony do gruntów bardzo agresywnych.

Uzbrojenie drogowe

Wpusty przeznaczone do wszystkich rodzajów dróg oraz parkingów.
Właz drogowy przeznaczony na drogi w strefach mieszkalnych oraz komercyjnych.
Kształtka, która chroni przed nieprzewidzianymi zdarzeniami geotechnicznymi.
Kraty i wpusty drogowe najwyższej jakości.
Niekwestionowany król wśród włazów odporny na bardzo intensywny ruch drogowy.
Włazy dla ciągów z ruchem pieszym i kołowym.
Pokrywy modułowe dla stref przemysłowych i portowych.
Właz D 400 przeznaczony dla dróg o średnim natężeniu ruchu.
Szczelne włazy PAMTIGHT w klasie D 400.
Pokrywy dla sieci telekomunikacyjnych T-MAX D 400 i C 250, optymalizacja w klasie C 250 lub B 125.
Włazy E 600 oraz F 900 zaprojektowane dla największych obciążeń drogowych oraz na drogi portów i lotnisk.
Włazy pływające wyjątkowo odporne na bardzo intensywny ruch drogowy.
Wpusty przykrawężnikowe wyposażone w regulację wysokości oraz nachylenia do poziomu jezdni.
Drogowy właz klasy D 400 stosowany przy intensywnym ruchu drogowym oraz częstych przeglądach serwisowych.

Armatura

Zasuwy PAM – niezawodna armatura zaporowa.
The LUG range can be adapted for all types of fluids and constraints
Seria WAFER Saint-Gobain PAM nadaje się do niskiego ciśnienia i wszystkich rodzajów płynów
Przepustnice kołnierzowe - niezawodna armatura odcinająca.
Zawory z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM dla regulacji natężenia przepływu i ciśnienia wody

Przemysł i budownictwo

Kształtka, która chroni przed nieprzewidzianymi zdarzeniami geotechnicznymi.

Zastosowania specjalne

Kształtka, która chroni przed nieprzewidzianymi zdarzeniami geotechnicznymi.

Ścieki

System rur i kształtek dla kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej przeznaczony do budowy kolektorów.
System rurowy do odprowadzania wody deszczowej.
System rur i kształtek małych średnic DN/OD 75 do 160 mm dla kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej.
System rur i kształtek przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.