ductile iron pipe nicaragua latin america

Produkty

Nasze produkty

Systemy wodociągowe

Innowacyjny system rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego do sieci wodociągowej rozdzielczej.
System rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego przeznaczony do dużych magistral wodociągowych.
System rur preizolowanych ISOPAM z izolacją termiczną.
Uniwersalny system rur i kształtek do sieci wodociągowych magistralnych i rozdzielczych.
System rurowy z żeliwa sferoidalnego do transportu wody miękkiej i agresywnej.
System rurowy TT PE z żeliwa sferoidalnego przeznaczony do gruntów bardzo agresywnych.
Rury zabezpieczone okładziną z zaprawy cementowej łączącą ochronę mechaniczną z wysoką odpornością na korozję.

Systemy kanalizacyjne

System rur i kształtek dla kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej przeznaczony do budowy kolektorów.
System rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
System rur i kształtek małych średnic DN/OD 75 do 160 mm dla kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej.

Armatura

Zasuwy EURO 20® z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM – DN 40 do DN 200.
Zasuwy EURO 20® AUTOCLAVE z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM – DN 40 do DN 400.
Zasuwy GATEWAY Saint-Gobain PAM z żeliwa sferoidalnego w średnicach DN 50-300 w zabudowie kołnierzowej krótkiej i długiej.

Uzbrojenie drogowe

Właz ASTRA Saint-Gobain PAM z żeliwa sferoidalnego w klasie D400.
Krata AXAM 2 D400 przeznaczona na obszary o dużym obciążeniu ruchem kołowym w dużych miastach.
Szczelne włazy PAMETANCHE w klasie D400.
Niekwestionowany król wśród włazów odporny na bardzo intensywny ruch drogowy.
Właz PASSUS Saint-Gobain PAM z żeliwa sferoidalnego w klasie B125.
Właz PLANET Saint-Gobain PAM z żeliwa sferoidalnego w klasie D400.
Właz kanałowy REXESS 2 w klasie D 400 przeznaczony dla dróg o intensywnym ruchu.
Wpusty przykrawężnikowe wyposażone w regulację wysokości oraz nachylenia do poziomu jezdni.
Włazy E600 oraz F900 zaprojektowane dla największych obciążeń drogowych oraz na drogi portów i lotnisk.
Włazy pływające wyjątkowo odporne na bardzo intensywny ruch drogowy.
Drogowy właz klasy D400 stosowany przy intensywnym ruchu drogowym oraz częstych przeglądach serwisowych.

Zastosowania specjalne

Kształtka, która chroni przed nieprzewidzianymi zdarzeniami geotechnicznymi.
Profesjonalny system rur do naśnieżania stoków.
System SMARTPIPE Saint-Gobain PAM – inteligentny nadzór nad wyciekami.
System rur z żeliwa sferoidalnego dla technologii bezwykopowych, w szczególności dla HDD.
System rur z żeliwa sferoidalnego dla technologii bezwykopowych – HDD i krakingu.