Produkty

Nasze produkty

Systemy wodociągowe

Uniwersalny system rur i kształtek do sieci wodociągowych magistralnych i rozdzielczych.
System rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego przeznaczony do dużych magistral wodociągowych.
Innowacyjny system rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego do sieci wodociągowej rozdzielczej.
Rury zabezpieczone okładziną z zaprawy cementowej łączącą ochronę mechaniczną z wysoką odpornością na korozję.
System rurowy z żeliwa sferoidalnego do transportu wody miękkiej i agresywnej.
System rurowy TT PE z żeliwa sferoidalnego przeznaczony do gruntów bardzo agresywnych.
System rur preizolowanych ISOPAM z żeliwa sferoidalnego z izolacją termiczną.

Systemy kanalizacyjne

System rur i kształtek małych średnic DN/OD 75 do 160 mm dla kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej.
System rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
System rur i kształtek dla kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej przeznaczony do budowy kolektorów.

Armatura

Zasuwy GATEWAY Saint-Gobain PAM z żeliwa sferoidalnego w średnicach DN 50-300 w zabudowie kołnierzowej krótkiej i długiej.
Zasuwy EURO 20® z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM – DN 40 do DN 200.
Zasuwy EURO 20® AUTOCLAVE z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM – DN 40 do DN 400.

Uzbrojenie drogowe

Właz PAMREX GripTop jest innowacyjną odpowiedzią na problemy z poślizgiem na niektórych drogach.
Właz PASSUS Saint-Gobain PAM z żeliwa sferoidalnego w klasie B125.
Właz ASTRA Saint-Gobain PAM z żeliwa sferoidalnego w klasie D400.
Właz PLANET Saint-Gobain PAM z żeliwa sferoidalnego w klasie D400.
Właz kanałowy REXESS 2 w klasie D 400 przeznaczony dla dróg o intensywnym ruchu.
Drogowy właz klasy D400 stosowany przy intensywnym ruchu drogowym oraz częstych przeglądach serwisowych.
Niekwestionowany król wśród włazów odporny na bardzo intensywny ruch drogowy.
Włazy samopoziomujące, tzw. pływające wyjątkowo odporne na bardzo intensywny ruch drogowy.
Szczelne włazy PAMETANCHE w klasie D400.
Włazy E600 oraz F900 zaprojektowane dla największych obciążeń drogowych oraz na drogi portów i lotnisk.
Wpusty przykrawężnikowe wyposażone w regulację wysokości oraz nachylenia do poziomu jezdni.
Wpust AXAM 2 D400 przeznaczony na obszary o dużym obciążeniu ruchem kołowym w dużych miastach.

Zastosowania specjalne

System SMARTPIPE Saint-Gobain PAM – inteligentny nadzór nad wyciekami.
System rur z żeliwa sferoidalnego dla technologii bezwykopowych, w szczególności dla HDD.
System rur z żeliwa sferoidalnego dla technologii bezwykopowych – HDD i krakingu.
Kształtka, która chroni przed nieprzewidzianymi zdarzeniami geotechnicznymi.
Profesjonalny system rur do naśnieżania stoków.