Przepustnice kołnierzowe

Zasuwy i hydranty

Przepustnice 

Przepustnice są stosowane jako urządzenia odcinające przepływ rurociągach. Na ogół działają w pozycji otwartej lub zamkniętej; mogą też być używane w niektórych przypadkach do regulacji natężenia przepływu. Przepustnica odcina przepływ medium obracającym się dyskiem na osi, która jest prostopadła do kierunku przepływu medium.

Saint-Gobain PAM oferuje dwa typy przepustnic: koncentryczną i ekscentryczną (z przesuniętym podwójnym mimośrodem). Produkty są zgodne z normą PN- EN 1074­2 i posiadają następujące charakterystyczne cechy:
  • odporność na korozję zapewniona jest dzięki proszkowej powłoce z żywicy epoksydowej na powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej grubości 250 µm dla wersji standardowej;
  • elementy, które mają kontakt z wodą pitną, są certyfikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa;
  • szeroki zakres napędów (ręczny, elektryczny lub pneumatyczny);
  • szeroki zakres akcesoriów do regulacji, odpowiednich dla różnych typów instalacji.

W zależności od stopnia otwarcia przepustnicy mogą być stosowane do regulacji natężenia przepływu, ale to oznacza hydrauliczne straty miejscowe. Saint-Gobain PAM oferuje pełny zakres wysokiej jakości przepustnic z żeliwa sferoidalnego.

Produkty

EUROSTOP
Przepustnice kołnierzowe - niezawodna armatura odcinająca.
Zasuwy motylkowe otrzymują pełną gamę akcesoriów operacyjnych.