Saint-Gobain PAM srebrnym sponsorem VIII Międzynarodowej Konferencji Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND 2018

30/01/2018
Mamy przyjemność poinformować, że zostaliśmy srebrnym sponsorem VIII Międzynarodowej Konferencji Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND 2018, która odbędzie się w Cedzynie k. Kielc 18-19 kwietnia 2018 r.
Podczas pierwszego dnia konferencji nasi eksperci techniczni – Arkadiusz Kieda i Krzysztof Napierała – zaprezentują zastosowanie rur z żeliwa sferoidalnego w technologiach bezwykopowych. Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.
Saint-Gobain PAM srebrym sponsorem NO-DIG 2018
Konferencja organizowana jest od 2005 r. i odbywa się w cyklu dwuletnim, a w każdej z jej poprzednich edycji brało udział liczne grono uczestników krajowych i zagranicznych (także spoza Europy), w tym przedstawicieli środowiska naukowego, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, firm projektowych i wykonawczych oraz producentów materiałów i urządzeń stosowanych w technologiach bezwykopowych.
 
Tematyka planowanej konferencji obejmuje zagadnienia ściśle związane z wykorzystaniem technologii bezwykopowych w projektowaniu, budowie i odnowie przewodów infrastruktury podziemnej w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej, drogowej oraz kolejowej, a także w bezwykopowej budowie tuneli infrastrukturalnych.
 
Partnerami merytorycznymi wydarzenia są: Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, Polska Fundacja Technik Bezwykopowych, Międzynarodowe Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych, Europejskie Forum Budowli Podziemnych, Centrum Technologii Bezwykopowych w Luizjanie, Międzynarodowy Instytut Zarządzania Infrastrukturą Podziemną.
 
 
Szczegóły na temat konferencji dostępne na stronie www.nodigpoland.pl

Galeria

Saint-Gobain PAM srebrym sponsorem NO-DIG 2018
1 / 1
Saint-Gobain PAM srebrym sponsorem NO-DIG 2018