Historia

Przemysł

Historia materiałów do produkcji rur oraz rozwój Saint-Gobain PAM, światowego lidera od 1856 roku

Początek historii

Początki firmy sięgają założenia fabryki Pont-à-Mousson w 1856 roku, dwa lata po odkryciu znacznych złóż żelaza we francuskim departamencie Meurthe-et-Moselle. Pierwsze lata firmy były trudne i chaotyczne. Ówczesna, skromna huta wytwarzała różne produkty i nie specjalizowała się w rurach.

Pierwsze rury

Pierwsze egzemplarze rur firma wyprodukowała dopiero w 1865 roku. Podejmując innowacyjny jak na tamte czasy krok, firma “Société Anonyme des hauts fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson” niezwłocznie utworzyła dział sprzedaży, zapoczątkowując specjalizację w dziedzinie rur wodociągowych. 

 

Pierwsze targi w roku 1908

Woda bieżąca przybywa z opóźnieniem do Francji

Rynek krajowy był bardzo ograniczony, ponieważ niewiele miejscowości (poza wielkimi miastami) posiadało  sieć wodociągową. Transport wody pitnej, jak i higiena osobista nie były wtedy francuskim priorytetem. Dla przykładu, w 1903 roku głosowanie mające na celu zainwestowanie 1% zysków z hazardu w rozwój sieci wodociągowych było tematem, który ledwie przemknął się przez parlamentarne sito. 

Po podjęciu decyzji o rozwoju sieci wodociągowej, pod koniec XIX wieku branża przeżywała okres burzliwego rozwoju. Firma uzyskała w  1887 roku umowę, dzięki której stała się głównym dostawcą rur dla wody w Paryżu.

Sieć wodociągowa dla Paryża była sukcesem założycielskim firmy Saint-Gobain PAM

Woda pitna pozostała abstrakcyjną koncepcją po zakończeniu I Wojny Światowej, a epidemie były wszechobecnym problemem. Nikt nie uważał wody za szczególnie istotny projekt. Lokalne samorządy preferowały inwestycje w elektryczność, autostrady i inne elementy infrastruktury. Francja pozostawała w tyle, za innymi krajami wysoko rozwiniętymi. Woda pitna pozostawała luksusem dostępnym wyłącznie w dużych miastach. Jedynym rozwiązaniem pozwalającym firmie przeżyć był rozwój eksportu poprzez dystrybutorów, agentów i zakłady poza granicami. Eksport do innych krajów zapewniający wielkość produkcji i Francja jako stały biznes: stworzyły podwaliny pod rozwój firmy.

Komisja do spraw wody i higieny

Osoby podejmujące decyzje w firmie stanęły przed zadaniem tworzenia komisji do spraw wody i higieny. Firma zajęła pozycję rzecznika branży wodociągowej i specjalistów służby zdrowia, dzięki poparciu AGHTM (stowarzyszenia ekspertów z dziedziny służby zdrowia) oraz  innych producentów.

Sieć wodociągowa Bone (Annaba) w Algierii w 1905 roku

Publikacja przeglądowa komisji pt. “L’Eau” ("Woda”) została sprzedana AGHTM, a jej nazwa zmieniła się następnie na “TSM”. Od tego czasu związek ze stowarzyszeniem był i pozostał bardzo ścisły. Wielu byłych pracowników Saint-Gobain PAM odegrało czołowe role w działalności stowarzyszenia. Tradycyjnie, skarbnik jest zawsze dyrektorem regionalnym Ile-de-France.

Rozwój reklamy

W dawnych czasach, reklamy wychwalały korzyści płynące z dostępności wody pitnej w wielu różnych mediach (podręczniki szkolne, kalendarze, dzienniki, itd.). Nagrano niemy film “La source” przedstawiający korzyści płynące ze stosowania żeliwnych rurociągów w szkołach i lokalnych samorządach. Żeliwo promowano stosując kombinację edukacji i rozrywki.

Oprócz takiej strategii, firma podkreślała także własny sukces na rynkach eksportowych korzystając z egzotycznego czy nawet orientalnego stylu, który był wówczas bardzo modny. 

Korzyści dla wody pitnej

Lata 70-te ubiegłego wieku to okres, w którym pojawiły się bardziej konwencjonalne, zorientowane na produkt reklamy.

Rozwój reklamy Saint-Gobain PAMReklama Saint-Gobain PAM


Technologia jako broń handlowa

Odlewanie odśrodkowe w procesie wirowym

Adaptacja technologii odlewania odśrodkowego nastapiła w 1928 roku. Firma wykupiła patent chroniący ten proces, opracowany przez dwóch inżynierów brazylijskich, a następnie go udoskonaliła. Idea odlewania odsrodkowego bazuje na wykorzystaniu siły odśrodkowej w celu formowania rur z regularnie doprowadzanego metalu. Zasadę tę udoskonalano na przestrzeni dziesięcioleci i w latach 50-tych stała się ona uniwersalną technologią produkcyjną. Ten przełom technologiczny umożliwił PAM produkcję dużych serii i uzyskiwanie dużej prędkości produkcji niewyobrażalnej w przypadku odlewania pionowego.

Punkt zwrotny PAM w XX wieku

Szare żeliwo było kruche! Wrażliwość szarego żeliwa była jego główną słabością. Odkrycie żeliwa sferoidalnego pod koniec lat 40-tych przyczyniło się do masowej produkcji rur wysokiej jakości. Żeliwo sferoidalne nie jest odmianą żeliwa szarego, lecz całkowicie nowym materiałem o wyjątkowych, a nawet unikatowych parametrach.

Przełom technologiczny

Dodanie niewielkiej porcji magnezu powoduje natychmiastowe i katalityczne przejście szarego żeliwa w żeliwo sferoidalne o doskonałych parametrach wytrzymałościowych i odpornościowych na rozciąganie, około trzykrotnie większej od szarego żeliwa! Nowe cechy przyczyniły się do rozwoju rur, a żeliwo sferoidalne stało się wzorcem w produkcji rurociągów, które od tego czasu nie pękały. W 1970 roku firma Pont-à-Mousson zastąpiła całą produkcję szarego żeliwa produkcją żeliwa sferoidalnego.

Pont-à-Mousson rusza na ratunek Saint-Gobain

Niemal w tym samym czasie, we wczesnych latach 70-tych, Francja była świadkiem jednego z pierwszych przetargów publicznych, kiedy to BSN złożyło wrogą ofertę przejęcia Saint-Gobain. Pont-à-Mousson uratowała Saint-Gobain składając kontrofertę, dzięki której te dwie firmy o doskonałym profilu połączyły się. Pan de Vogüe zrzekł się swojego stanowiska na rzecz Rogera Martin, który stał się pierwszym prezesem nowej firmy “Compagnie de Saint-Gobain – Pont-à-Mousson”. Nowego giganta zorganizowano w postaci trzech oddziałów: Saint-Gobain SA (szkło i materiały opakowań), Pont-à-Mousson Pipelines i Socea (woda i urządzenia sanitarne). Począwszy od roku 1986, grupa została przekształcona w wiodącego gracza rynkowego w zakresie większości swoich działalności. ObecnieGrupa Saint-Gobain kładzie silny nacisk na rozwój wewnętrzny, dzięki nieustannym projektom w dziedzinie badań i rozwoju.

Rury Saint-Gobain PAM: światowa ambicja

Ostatnie lata to nieustanny rozwój produkcji rur w ramach Saint-Gobain. Obecnie działaność firmy opiera się na trzech sektorach: wodociagi i kanalizacja, uzbrojenie drogowe i instalacje w budynkach. Działalność w produkcji rur jest prowadzona w około 100 krajach, a historia Pont-à-Mousson toczy się dalej, w tym samym duchu podboju, innowacji i potęgi przemysłowej. Wszyscy pracownicy firmy bronią jej pozycji światowego lidera w branży rur żeliwnych z tą samą determinacją co ich poprzednicy.