System ALPINAL

Zastosowania specjalne

System ALPINAL® 

Śnieg na zawołanie

Niezbędne jest, aby w sezonie zimowym ośrodki narciarskie miały na stokach śnieg. Rury ALPINAL® stanowią idealne rozwiązanie dla specjalistów zajmujących się śniegiem, poszukujących solidnego systemu, który łączy trwałość z doskonałą odpornością na statyczne i dynamiczne ciśnienia.

Duże wysokości, maksymalna wydajność

System ALPINAL® został zaprojektowany tak, aby wytrzymał wysokie ciśnienie, zapewniał niezawodność i bezpieczeństwo przez cały czas w nieprzyjaznym środowisku, które obejmuje ciężkie warunki klimatyczne, jak również skaliste, strome zbocza.
Rury te są poddawane znacznym obciążeniom mechanicznym i funkcjonują bez usterek przez dziesięciolecia.
W celu zapewnienia odporności na korozję powierzchnie zewnętrzne rur ALPINAL® są zabezpieczone powłoką cynkową pokrytą warstwą z syntetycznej farby.

Cała woda jest przekształcana w śnieg!

ALPINAL® zapewnia absolutną wodoszczelność dzięki połączeniom rur i kształtek przy zastosowaniu:
  • uszczelek elastomerowych (EPDM),
  • kielichowych blokowanych systemów UNIVERSAL Ve lub UNIVERSAL Vi, które są wysoce efektywne.
Armatka śnieżna zasilana przez rury ALPINAL®

Dzięki systemowi rur ALPINAL® nie musisz przekraczać całych łańcuchów górskich

Rury dostarczające śnieg do armatek śnieżnych są instalowane na stokach górskich. System zapewnia znaczne odchylenia kątowe, co umożliwia:
  • oszczędność pieniędzy przez mniejszą ilość kształtek,
  • korzystanie z najbardziej bezpośrednich tras,
  • redukcja robót ziemnych oraz prac przy użyciu materiałów wybuchowych.
Schemat: odchyłka kątowa

Oszczędności na szczycie

System rur ALPINAL® umożliwia korzystanie z bezpośrednich tras między terenem, z którego jest czerpana woda, a szczytem. System rur i kształtek z połączeniami kielichowymi jest prosty, praktyczny w montażu, zwiększa szybkość układania i generuje oszczędności na kosztach instalacji.
Blokowane rury i kształtki ALPINAL® powodują, że nie są już potrzebne bloki oporowe.
Metoda układania ECOPOSE®, polegająca na wykorzystaniu rodzimego gruntu jako obsypki i zasypki, nawet w najtrudniejszych warunkach, eliminuje konieczność stosowania nowych materiałów do zasypywania wykopów. Ta ekonomiczna i ekologiczna technika układania pomaga zwiększyć szybkość pracy na budowie.

Prawie tak trwały, jak góra

Instalacja wykonana z rur ALPINAL® nie wymaga obsługi eksploatacyjnej, stąd szanuje delikatny ekosystem roślin i zwierząt w górach, uwzględniając wymagania podmiotów gospodarczych zaangażowanych w działalność rekreacyjną i sportową w ośrodkach zimowych.
Dodatkowo żeliwo sferoidalne jest materiałem całkowicie nadającym się do recyklingu, który chroni naturalne środowisko gór.

Żeliwo sferoidalne, materiał rekomendowany dla zimowych ośrodków rekreacyjnych.
Galeria