System ALPINAL

Zastosowania specjalne
Profesjonalny system rur z żeliwa sferoidalnego do naśnieżania stoków.

System ALPINAL® 

Śnieg na zawołanie

Niezbędne jest, aby w sezonie zimowym ośrodki narciarskie miały na stokach śnieg. Rury ALPINAL® stanowią idealne rozwiązanie dla specjalistów zajmujących się śniegiem, poszukujących solidnego systemu, który łączy trwałość z doskonałą odpornością na statyczne i dynamiczne ciśnienia.

Duże wysokości, maksymalna wydajność

System ALPINAL® został zaprojektowany tak, aby wytrzymał wysokie ciśnienie, zapewniał niezawodność i bezpieczeństwo przez cały czas w nieprzyjaznym środowisku, które obejmuje ciężkie warunki klimatyczne, jak również skaliste, strome zbocza.
Rury te są poddawane znacznym obciążeniom mechanicznym i funkcjonują bez usterek przez dziesięciolecia.
W celu zapewnienia odporności na korozję powierzchnie zewnętrzne rur ALPINAL® są zabezpieczone powłoką cynkową pokrytą warstwą z syntetycznej farby.

Cała woda jest przekształcana w śnieg!

ALPINAL® zapewnia absolutną wodoszczelność dzięki połączeniom rur i kształtek przy zastosowaniu:
  • uszczelek elastomerowych (EPDM),
  • kielichowych blokowanych systemów UNIVERSAL Ve lub UNIVERSAL Vi, które są wysoce efektywne.
Armatka śnieżna zasilana przez rury ALPINAL®

Dzięki systemowi rur ALPINAL® nie musisz przekraczać całych łańcuchów górskich

Rury dostarczające śnieg do armatek śnieżnych są instalowane na stokach górskich. System zapewnia znaczne odchylenia kątowe, co umożliwia:
  • oszczędność pieniędzy przez mniejszą ilość kształtek,
  • korzystanie z najbardziej bezpośrednich tras,
  • redukcja robót ziemnych oraz prac przy użyciu materiałów wybuchowych.
Schemat: odchyłka kątowa

Oszczędności na szczycie

System rur ALPINAL® umożliwia korzystanie z bezpośrednich tras między terenem, z którego jest czerpana woda, a szczytem. System rur i kształtek z połączeniami kielichowymi jest prosty, praktyczny w montażu, zwiększa szybkość układania i generuje oszczędności na kosztach instalacji.
Blokowane rury i kształtki ALPINAL® powodują, że nie są już potrzebne bloki oporowe.
Metoda układania ECOPOSE®, polegająca na wykorzystaniu rodzimego gruntu jako obsypki i zasypki, nawet w najtrudniejszych warunkach, eliminuje konieczność stosowania nowych materiałów do zasypywania wykopów. Ta ekonomiczna i ekologiczna technika układania pomaga zwiększyć szybkość pracy na budowie.

Prawie tak trwały, jak góra

Instalacja wykonana z rur ALPINAL® nie wymaga obsługi eksploatacyjnej, stąd szanuje delikatny ekosystem roślin i zwierząt w górach, uwzględniając wymagania podmiotów gospodarczych zaangażowanych w działalność rekreacyjną i sportową w ośrodkach zimowych.
Dodatkowo żeliwo sferoidalne jest materiałem całkowicie nadającym się do recyklingu, który chroni naturalne środowisko gór.

Żeliwo sferoidalne, materiał rekomendowany dla zimowych ośrodków rekreacyjnych.
Galeria

Zobacz także

Rozwiązania techniczne Saint-Gobain PAM dla zastosowań specjalnych z żeliwa sferoidalnego. Technologie bezwykopowe, systemy preizolowane, system detekcji SMARTPIPE, sieci dla urządzeń do sztucznego naśnieżania i zagrożeń geotechnicznych.