System detekcji SMARTPIPE

Zastosowania specjalne
System SMARTPIPE Saint-Gobain PAM – inteligentny nadzór nad wyciekami.

Zasoby niezwykle cennego zasobu naturalnego, jakim jest woda pitna, wciąż się kurczą, a stanowią drogocenne dobro, które musimy zachować dla kolejnych pokoleń. Dostarczanie wody pitnej jest wyzwaniem przyszłości. Ponadto niezwykle ważne jest chronienie wody pitej przed zanieczyszczeniami.

Duże straty czystej wody często powodują rurociągi wykonane z tanich i nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne materiałów o krótkiej żywotności oraz wycieki z rurociągów transportujących ścieki, które przenikają do wód gruntowych i rzek.

Rury z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM są jedynym pewnym rozwiązaniem dla naszego wspólnego dobra, jakim są kurczące się zapasy wody pitnej.

System SMARTPIPE Saint-Gobain PAM powstał, aby chronić zapasy wody pitnej i jej jakość dla przyszłych pokoleń. Jest pewnym rozwiązaniem dzięki zastosowaniu rur z żeliwa sferoidalnego, cechujących się najmniejszym współczynnikiem awaryjności wśród materiałów stosowanych do produkcji rurociągów oraz fabrycznej instalacji systemu monitoringu i detekcji, który daje możliwość natychmiastowego zlokalizowania ewentualnego wycieku z dokładnością do 10 cm.

System składa się z rur z żeliwa sferoidalnego z fabrycznie nałożoną powłoką zewnętrzną składającą się z dwóch warstw polietylenowych, pomiędzy którymi znajduje się przewód elektryczny oraz urządzeniu naziemnym, całkowicie bezobsługowym, kontrolującym w sposób ciągły opór elektryczny pomiędzy opisanym powyżej przewodem elektrycznym a gruntem lub przepływającym rurociągiem medium.

W przypadku wystąpienia uszkodzenia rurociągu z zewnątrz bądź od wewnątrz spada monitorowany opór elektryczny, co zostaje natychmiast zarejestrowane i przekazane na telefon komórkowy pracownika dyżurnego jednostki nadzorującej (np. przedsiębiorstwo wodociągowe). System rurowy SMARTPIPE umożliwia, w zależności od potrzeby, ciągły lub okresowy nadzór nad wyciekami z możliwością określenia miejsca uszkodzenia z dokładnością co centymetra.

Poniżej schemat funkcjonowania systemu SMARTPIPE Saint-Gobain PAM:

Schemat funkcjonowania systemu SMARTPIPE Saint-Gobain PAM

Obszary zastosowań:

  • magistrale wodociągowe o dużych średnicach od DN 600 w górę zasilające duże skupiska ludności oraz transportujące wodę na duże odległości,
  • rurociągi kanalizacyjne posadowione w strefie ochronnej II dla wód gruntowych i zapór wodnych, gdzie przeprowadzanie ścieków jest dozwolone tylko i wyłącznie w przypadkach koniecznych,
  • rurociągi posadowione na terenach objętych szkodami górniczymi lub z występującymi ruchami górotworu,
  • rurociągi posadowione w gruntach niestabilnych z wysokim poziomem wód gruntowych, na terenach powojskowych lub rolniczych, które są intensywnie sztucznie nawożone.
Galeria
  • System SMARTPIPE
  • Budowa systemu SMARTPIPE
  • System SMARTPIPE
  • Budowa systemu SMARTPIPE

Zobacz także

Podczas 26. edycji ogólnopolskiej konferencji branżowej HYDROPREZENTACJE po raz pierwszy przedstawiliśmy najnowsze nasze rozwiązanie – system SMARTPIPE służący do szybkiej i automatycznej kontroli ewentualnych wycieków z dokładnością do 10 cm.