System MINERAL

Przemysł i budownictwo
System MINERAL do transportu wód zasolonych i zawiesin zwykle występujących w kopalniach, a także są bardziej odporne na ścieranie.

Powłoki systemu MINERAL Saint-Gobain PAM z żeliwa sferoidealnego opracowano z materiałów mineralnych lub organicznych.

Powłoki systemu MINERAL nadają się do transportu wód zasolonych i zawiesin zwykle występujących w kopalniach, a także są bardziej odporne na ścieranie.
Są one klasyfikowane według 3 klas wydajności, a ich numery referencyjne zaczynają się na literę M, jak pokazano w poniższej tabeli:

ŚcieranieRodzaj transortowanego mediumPowłoki
100200300
Brak
• Woda pitna
• Woda surowa
• Woda zasolona, solanki
• Miękka woda po odsaleniu
M100
M110
M150
M160
  
Małe i średnie
• Wody z recyklingu
• Ścieki
• Zawiesiny odpadowe
• Koncentraty rudy
 

M200

M210

 
Wysokie
• Zawiesiny odpadowe
• Koncentraty rudy
  M350*

 

*w trakcie

Składają się głównie z zapraw cementowych. Rygorystyczna selekcja zapewnia różne gatunki w zależności od stopnia ścierania, jednocześnie pokrywając szeroki zakres pH (od 4 do 12 przy 20°C). Wszystkie zaprawy Saint-Gobain PAM nanosi się przez wirowanie z dużą prędkością. W wyniku tego procesu powstaje zwarta powłoka, która ściśle przylega do żeliwa sferoidalnego. Powoduje to doskonałą hydraulikę, bardzo dobre zachowanie przy zginaniu oraz całkowitą odporność na przejściowe spadki ciśnienia. W rurze z żeliwa sferoidalnego wypełnionej wodą medium impregnuje zaprawę cementową i penetruje ją, aż dotrze do żeliwa. Dzięki temu powłoka jest wzbogacana o pierwiastki alkaliczne, które sprawiają, że medium nie powoduje korozji w pobliżu ścianki z żeliwa sferoidalnego.

 • Powłoki organiczne:

Są oferowane w ekstremalnych przypadkach łączących atak chemiczny i bardzo wysoką erozję z powodu przepływu turbulencyjnego. Zostały one poddane dokładnym testom w centrum badawczym Saint-Gobain PAM.

Rury MINERAL są dostępne z powłoką cynkową zawierającą 2 warstwy:
• Warstwa metaliczna (czysty cynk lub stop 85-15 cynku i aluminium) o gramaturze co najmniej 400 g/m2,
• Warstwa farby syntetycznej (półprzepuszczalna), o grubości co najmniej 100 mikronów.

Powłoki te są zgodne z normami PN-EN 545 i ISO 8179.

W przeciwieństwie do spawanych elektrycznie rurociągów ciągłych ochrona katodowa nie jest konieczna w przypadku powleczonych w ten sposób systemów rur żeliwa sferoidalnego.

Metalowa powłoka na bazie cynku doskonale przylega do powierzchni żeliwa sferoidalnego, jest plastyczna i odkształcalna, a także bez łamania pochłania uderzenia podczas transportu lub na budowie. Kielichy i kołnierze rur są fabrycznie powlekane, dzięki czemu po zmontowaniu połączeń nie ma potrzeby poprawiania powłoki na miejscu.

Zastosowania powłok na bazie cynku są określone w normie europejskiej PN-EN 545.

Powłoka na bazie cynku (czysty cynk lub powłoka Zinalium®) przywraca ciągłość warstwy ochronnej w punktach, które uległy ograniczonemu uszkodzeniu, poprzez efekt galwaniczny między odsłoniętym żeliwem a cynkiem w pobliżu uszkodzonego obszaru (uderzenia podczas transportu, zadrapanie podczas zasypywania).

Galeria
 • System rur i kształtek do wody z żeliwa sferoidalnego – Transport wody kopalnianej z dwóch starych kopalń fluorytu do oczyszczalni, Francja
 • System rur i kształtek do wody z żeliwa sferoidalnego – Transport wody kopalnianej z dwóch starych kopalń fluorytu do oczyszczalni, Francja
 • System rur i kształtek do wody z żeliwa sferoidalnego – Transport wody kopalnianej z dwóch starych kopalń fluorytu do oczyszczalni, Francja
 • System rur i kształtek do wody z żeliwa sferoidalnego – Transport wody kopalnianej z dwóch starych kopalń fluorytu do oczyszczalni, Francja
 • System rur i kształtek do wody z żeliwa sferoidalnego – Transport wody kopalnianej z dwóch starych kopalń fluorytu do oczyszczalni, Francja
 • System rur i kształtek do wody z żeliwa sferoidalnego – Transport wody kopalnianej z dwóch starych kopalń fluorytu do oczyszczalni, Francja
 • System rur i kształtek do wody z żeliwa sferoidalnego – Transport wody kopalnianej z dwóch starych kopalń fluorytu do oczyszczalni, Francja
 • System rur i kształtek do wody z żeliwa sferoidalnego – Transport wody kopalnianej z dwóch starych kopalń fluorytu do oczyszczalni, Francja
 • System rur i kształtek do wody z żeliwa sferoidalnego – Transport wody kopalnianej z dwóch starych kopalń fluorytu do oczyszczalni, Francja
 • System rur i kształtek do wody z żeliwa sferoidalnego – Transport wody kopalnianej z dwóch starych kopalń fluorytu do oczyszczalni, Francja
 • System rur i kształtek do wody z żeliwa sferoidalnego – Transport wody kopalnianej z dwóch starych kopalń fluorytu do oczyszczalni, Francja
 • System rur i kształtek do wody z żeliwa sferoidalnego – Transport wody kopalnianej z dwóch starych kopalń fluorytu do oczyszczalni, Francja
 • System rur i kształtek do wody z żeliwa sferoidalnego – Transport wody kopalnianej z dwóch starych kopalń fluorytu do oczyszczalni, Francja
 • System rur i kształtek do wody z żeliwa sferoidalnego – Transport wody kopalnianej z dwóch starych kopalń fluorytu do oczyszczalni, Francja
 • System rur i kształtek do wody z żeliwa sferoidalnego – Transport wody kopalnianej z dwóch starych kopalń fluorytu do oczyszczalni, Francja
 • System rur i kształtek do wody z żeliwa sferoidalnego – Transport wody kopalnianej z dwóch starych kopalń fluorytu do oczyszczalni, Francja

Zobacz także

Referencje Saint-Gobain PAM – Transport wody kopalnianej z dwóch starych kopalń fluorytu do oczyszczalni, Francja