System NATURAL z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM

Systemy wodociągowe
Uniwersalny system rur i kształtek do sieci wodociągowych magistralnych i rozdzielczych.

System NATURAL z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM

Rekomendowany system rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM do przesyłu wody

Rury i kształtki z żeliwa sferoidalnego w systemie NATURAL dostępne są w średnicach od DN 60 do DN 1000 mm. Dostosowane są do przesyłu, jak i rozprowadzania wody w obszarach miejskich, podmiejskich oraz wiejskich. System NATURAL został rozpowszechniony w całej Europie, stał się powszechnie stosowanym rozwiązaniem do budowy sieci wodociągowych.
 
 
Korzyści, które łączą tradycję z nowoczesnością
System NATURAL łączy doświadczenie ze światową technologią przyszłości:
 • wytrzymałość rur z żeliwa sferoidalnego na ponad 100 lat,
 • łatwość układania i szybkość montażu,
 • niezawodne w użytkowaniu,
 • trwałość,
 • bezawaryjność,
 • nie koroduje dzięki specjalnej powłoce zewnętrznej BioZinalium®,
 • w 100% podlega recyklingu po okresie użytkowania.

Zalecane połączenia systemu NATURAL z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM

System NATURAL posiada rury z kielichowymi połączeniami STANDARD i UNIVERSAL, z możliwością łączenia z kształtkami o połączeniach typu STANDARD i UNIVERSAL. System NATURAL ceniony jest przez wykonawców, gdyż pozwala na szybki, łatwy montaż rur i kształtek bez wymiany gruntu i o każdej porze i w każdych warunkach atmosferycznych.

Powłoki odporne na różnorodne warunki gruntowo-wodne:

 

Łatwy do zidentyfikowania przez swój niebieski kolor system NATURAL korzysta z technologii BioZinalium®, czyli specjalnej zewnętrznej powłoki ochronnej. Powłoka BioZinalium® zapewnia bardzo długą trwałość w warunkach zabudowy pod ziemią.

BioZinalium® wykonane jest z dwóch warstw:
– jednolity stop cynku-aluminum (85%-15%) wzbogacony o miedź (Cu), 
– warstwa ochronna Aquacoat®.

Wewnętrzna powłoka ochronna rur wodociągowych NATURAL wykonana jest z zaprawy cementowej nakładanej odśrodkowo, która zapewnia doskonałe warunki hydrauliczne, a także skuteczną ochronę przed agresywnością wody.
 
Kształtki NATURAL pokrywane są niebieską żywicą epoksydową metodą kataforezy lub fluidyzacyjną (metoda proszkowa).

W przypadku wystąpienia ekstremalnych wymogów system rur i kształtek NATURAL wyposażony jest dodatkowo w specjalne powłoki:
 • NATURAL PUR, wewnętrzna powłoka ochronna do transportu wód agresywnych,
 • NATURAL TT PE, zewnętrzna powłoka ochronna dla gruntów bardzo agresywnych.

System NATURAL, rury będące jeden krok do przodu.
 

Korzyści płynące z systemu NATURAL z żeliwa sferoidalnego

Innowacja: system rur i kształtek do wody NATURAL łączy doświadczenie z zaawansowanymi technologiami  zapewniającymi wytrzymałość rur z żeliwa sferoidalnego, łatwość układania i szybkość instalacji, bezawaryjne działanie i długotrwałą wytrzymałość.

Ochrona zewnętrzna: rozpoznawalna dzięki niebieskiemu kolorowi, rura NATURAL korzysta z  zewnętrznej powłoki ochronnej BioZinalium®, aby zapewnić ekstremalną trwałość w warunkach podziemnych. BioZinalium® składa się z dwóch warstw: jednolitego stopu cynku z aluminium wzbogaconego miedzią [ZnAl 85/15 (Cu), 400g/m²] nakładaną ogniowo w łuku elektrycznym z jednego drutu stopowego oraz akrylową powłokę uszczelniającą AQUACOAT® na bazie wody o grubości 80 μm, dopuszczoną do kontaktu z żywnością.

Dodatkowa ochrona: chroniąc przed miejscową korozją biologiczną, w ekstremalnych warunkach system NATURAL wyposażony jest w specjalne powłoki zapewniające dodatkową ochronę przed korozją:

NATURAL PUR, wewnętrzna powłoka ochronna do transportu wód agresywnych,

NATURAL TT PE, zewnętrzna powłoka ochronna dla gruntów bardzo agresywnych.

Wydajność wewnętrzna: wykładzina wewnętrzna systemu rur i kształtek do wody NATURAL składa się z zaprawy cementowej na bazie cementu hutniczego o dużej odporności na siarczany (SRC), która zapewnia doskonałą wydajność hydrauliczną, a także skuteczną ochronę przed agresywnością wody, dzięki gładkiej powierzchni wewnętrznej poprawiającej przepływ wody i zmniejszającej straty hydrauliczne.

Elastyczność: połączenia jednokomorowe STANDARD i dwukomorowe UNIVERSAL gwarantują wodoszczelność i tolerują wysoki stopień odchylenia kątowego w celu pokonania zakrętów o dużym promieniu bez konieczności stosowania złączek i dostosowania się do zmian układu. Mogą również absorbować ruchy ziemi.

Bezpieczeństwo: przy współczynniku bezpieczeństwa większym niż trzy i wartościach PFA zawsze przekraczających 40 barów w rozmiarach DN 60 do 300 i ponad 30 barów w rozmiarach DN 350 do 600, rury i kształtki do wody są bardzo odporne na ciśnienie wewnętrzne. Wytrzymałość mechaniczna rur z żeliwa sferoidalnego minimalizuje również dno wykopu, zasypkę i pracę w otoczeniu, dzięki czemu układanie rur jest bezpieczne i ekonomiczne.  

Przyjazny dla środowiska: zgodnie z naszym zobowiązaniem do zrównoważonego rozwoju oraz zgodnie z normami europejskimi i międzynarodowymi, powłoka wykończeniowa BioZinalium® jest wytwarzana z wykorzystaniem emulsji akrylowej żywicy PVDC na bazie wody, która nie zawiera rozpuszczalników organicznych ani bisfenolu A (BPA). W rzeczywistości przyczynia się do zmniejszenia emisji lotnych związków organicznych do atmosfery.

 

Szczegóły techniczne systemu NATURAL z żeliwa sferoidalnego

Szczegóły techniczne
 • Zakres średnic: DN 80 do DN 600 (od DN 700 do DN 1200 na zapytanie)
 • Połączenia:
 • Kotwione
 • Niekotwione
Powłoki zewnętrzne
 • Rury: BioZinalium®, stop Zn-Al (Cu) 400g/m2 + farba na bazie wody (Aquacoat)
 • Kształtki: niebieska powłoka epoksydowa 250μm
Powłoki wewnętrzne
 • Rury: zaprawa z cementu hutniczego
 • Kształtki: niebieska powłoka epoksydowa 250μm

 

Najważniejsze funkcje i zalety systemu NATURAL z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM

 • Wykonany z żeliwa sferoidalnego
 • Solidna mechanicznie
 • Wysoka odporność na uszkodzenia
 • Wysoki margines bezpieczeństwa, aby działać przy ciśnieniu znamionowym
 • Długoterminowa niezawodność
 • Powłoka odpowiednia dla większości gruntów
 • Przyjazny dla środowiska: pochodzący z materiałów z recyklingu i nadający się do ponownego recyklingu w 100%
 • Do 5 stopni odchylenia kątowego