System posadowienia włazów i krat INSTALL PLUS

Uzbrojenie drogowe

System posadowienia włazów i krat INSTALL PLUS został zaprojektowany z myślą o ułatwieniu montażu i posadowienia kraty czy ramy włazu, dzięki czemu oszczędza czas, efektywnie wykorzystuje materiały i redukuje koszty całego cyklu życia produktu, gwarantując poprawność instalacji włazu czy kraty za pierwszym razem. System gwarantuje trwałość i długoterminową wydajność posadowionego włazu czy kraty.

System posadowienia włazów i krat INSTALL PLUS składa się z czterech specjalnie zaprojektowanych nylonowych wkładek umieszczanych w kołnierzu ramy wraz z odpowiednimi śrubami, które mają zakres regulacji od 15 mm do 50 mm, co umożliwia wypoziomowanie ramy włazu lub kraty i pozwala na dopasowanie do profilu i nachylenia otaczającej nawierzchni drogowej.

System INSTALL PLUS został zaprojektowany do wykorzystania z zaprawą cementową w stanie płynnym, co zapewnia trwałą i wytrzymałą, a także odporną na siły dynamiczne instalacje włazu, dzięki temu, że materiał poniżej i powyżej kołnierza tworzy jednorodną warstwę. Wkładki i ich wstępne ustawienie gwarantują stałą grubość warstwy zaprawy wynoszącą 15 mm. Wkładki podtrzymują ponadto ramę w trakcie wczesnych etapów instalacji, dzięki czemu zapobiegają przemieszczaniu się materiału do osadzania. Nylonowe wkładki zostały zaprojektowane tak, by utrzymać ciężar nawet najcięższych pokryw włazów dowolnej wielkości i klasy w trakcie osadzania. Do regulowania wysokością ramy należy obracać śruby zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do uzyskania żądanej wysokości.

Instalacja każdego włazu powinna zacząć się od poprawnego przygotowania miejsca budowy. Biorąc pod uwagę projekt odlewu, rodzaj drogi oraz rodzaj studni i materiał, z jakiego jest wykonana, należy wybrać rodzaj materiału do osadzania i montażu, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia optymalnej trwałości.

Włazy kanałowe powinny być osadzone za pomocą materiału o następujących właściwościach:

  • materiał powinien być niekurczliwy,
  • materiał powinien mieć minimalny okres urabialności 15 minut,
  • materiał powinien osiągać wytrzymałość na ściskanie minimum 30 N/mm2 w ciągu 3 godzin oraz powinien osiągać wytrzymałość na rozciąganie minimum 5 N/mm2 w ciągu 3 godzin. Następnie należy poprawnie przygotować wykop, czyli usunąć wszelkie odłamki, powstałe podczas jego tworzenia, w przypadku ponownej instalacji włazu należy dokładnie usunąć pozostałości zaprawy z poprzedniej instalacji, a konstrukcja nośna lub studnia wyciąć do uzyskania podstawy o odpowiedniej nośności. Przed rozpoczęciem prac podłoże musi zostać dokładnie oczyszczone.

Więcej na temat właściwego montażu i metody INSTALL PLUS w załączonej instrukcji, relacji zdjęciowej i filmowej z pierwszego w Polsce montażu włazu REXESS 2 za pomocą systemu INSTALL PLUS. 

Testowanie systemu przez klientów wykazało, że zastosowanie systemu posadowienia włazów i krat INSTALL PLUS oszczędza średnio 45 minut podczas instalacji. Skrócenie czasu potrzebnego na instalacje oraz efektywne wykorzystanie materiałów do osadzania pozwala na znaczącą oszczędność kosztu instalacji, ale również znacząco obniża koszty życia całego produktu. Co więcej, stosowanie systemu INSTALL PLUS oszczędza również koszty społeczne, dzięki zminimalizowaniu konieczności remontów w zakresie uzbrojenia drogowego.

System posadowienia włazów i krat INSTALL PLUS to podwójny wkład w redukcje kosztów:

1. Po pierwsze - łatwiejsze i lepsze układanie oraz wiązanie ramy przed wyłożeniem zaprawy, dzięki możliwości dokładniejszego dopasowania do nachylenia i profilu drogi, 

2. Po drugie – doskonale osadzony właz lub krata zapewnia lepszą wydajność, zwiększa trwałość uzbrojenia drogowego w czasie eksploatacji, a także redukuje wiele kosztów, takich jak: koszty pracy przy naprawie lub wymianie, koszty materiału, koszty zarządzania ruchem, społeczne koszty zakłóceń ruchu.

Najważniejsze zalety systemu posadowienia włazów i krat INSTALL PLUS:

  • Zapewnia poprawne dopasowanie włazu do powierzchni drogi
  • Zapewnia całkowitą spójność pomiędzy materiałem do osadzania a ramą poprzez unikanie konieczności użycia przekładek dystansowych, które tworzą „suche miejsca”
  • Skutecznie wykorzystuje materiały do osadzania, gwarantując prawidłową grubość materiału do osadzania powyżej i poniżej kołnierza ramy
  • Posiada zakres regulacji od 15 mm do 50 mm, dzięki czemu pozwala na wypoziomowanie ramy włazu lub kraty, uwzględniając wysokość otaczającej nawierzchni, profil i nachylenie drogi oraz na podniesienie ramy do odpowiedniej pozycji bez konieczności jej usuwania czy wymiany
  • Nie są wymagane specjalistyczne narzędzia
  • Oszczędza czas, a co za tym idzie – zmniejsza koszty instalacji włazu
  • Produkt został opatentowany

Galeria

Film

Film montażowy z INSTALL PLUS
30 kwietnia 2019 r. w Piekarach Śląskich po raz pierwszy w Polsce został zainstalowany właz (Rexess 2) nowatorską metodą - za pomocą systemu posadowienia włazów i krat INSTALL PLUS.
Pierwsza w Polsce instalacja włazu Rexess 2 za pomocą systemu INSTALL PLUS
System posadowienia włazów Install Plus Saint-Gobain PAM
Install Plus to nowy system posadowienia włazów Rexess 2, opatentowany przez naszą firmę, który ma pomóc instalatorom poprawnie zainstalować właz za pierwszym razem oraz zapewnić długą żywotność przy mniejszych nakładach na konserwacje i zmniejszonych całkowitych kosztach eksploatacji. System ten ułatwia poziomowanie i osadzanie ramy włazu, oszczędza czas na miejscu budowy, zmniejsza koszty i zakłócenia ruchu oraz minimalizuje ilość odpadów, dzięki bardziej wydajnemu wykorzystaniu materiałów.