System TT PE

Systemy wodociągowe
System rurowy TT PE z żeliwa sferoidalnego przeznaczony do gruntów bardzo agresywnych.

Rozwiązania dla każdych warunków gruntowo-wodnych (TT) – systemy TT PE i TT PUX z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM

Rurociągi z żeliwa sferoidalnego dla gruntów o wysokiej korozyjności

Rurociągi montowane w ziemi narażone są na korozję gruntową. Wykorzystanie w sieciach wodociągowych zewnętrznych zabezpieczeń rurociągów jest podstawą ochrony przed ich degradacją. Saint-Gobain PAM opracowało aktywną ochronę ze stopu cynkowo-aluminiowego z dodatkiem miedzi, BioZinalium®, dla zapewnienia długiej żywotności podziemnych rurociągów z żeliwa sferoidalnego w większości przypadków zabudowy. W gruntach o wysokiej agresywności należy zastosować rury z powłoką specjalną TT lub dla dobrania najbardziej odpowiedniego typu powłoki wykonać badania gruntu.
Rurociągi TT (PE lub PUX) są zabezpieczone powłoką zewnętrzną, która jest dostosowana do gruntów ekstremalnie korozyjnych, dla których powłoka cynkowa nie jest już wystarczająca. Zakres stosowania odpowiednich powłok zewnętrznych wymieniono w normie PN-EN 545, aneks D.
  • Dla średnic DN 80 do DN 700 mm: rury TT PE pokryte są warstwą cynku oraz dodatkowo warstwą ekstrudowanego polietylenu o grubości 2,0 mm (to zabezpieczenie jest zgodne z normą PN-EN 14628),
  • Dla średnic DN 800 do DN 2000 mm: rury TT PUX pokryte są warstwą poliuretanu grubości 1,0 mm natryskiwanego w procesie termicznym na wcześniej wypiaskowaną powierzchnię żeliwa sferoidalnego (to zabezpieczenie jest zgodne z normą PN-EN 15189).

Powłoki zabezpieczające dla kształtek w systemie TT to żywica epoksydowa nanoszona metodą kataforezy dla małych średnic oraz jako powłoki z poliuretanu dla dużych średnic. 

Dodatkowo w ramach przeprowadzonych testów laboratoryjnych, powyższe powłoki były przedmiotem obserwacji przez bardzo długi okres na zabudowanych instalacjach w bardzo agresywnym środowisku morskim u brzegów zatoki Mont Saint Michel. Zabezpieczenia systemu TT pokazały również swoją wysoką skuteczność w słonych piaskach Emiratów Arabskich przy tak dużych projektach jak Tweelah i Shuweihat.

Zobacz także

Rurociągi Saint-Gobain PAM z powłoką specjalną TT odporne nawet na grunty agresywne.
Kompletne systemy rur, kształtek i armatury do transportu wody pitnej i nieuzdatnionej z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobian PAM.