Szukaj produktu

TT

Woda

Rozwiązania dla każdych warunków gruntowo-wodnych (TT) – PE i PUX

Rurociągi z żeliwa sferoidalnego dla gruntów o wysokiej korozyjności.

Rurociągi TT (PE lub PUX) są zabezpieczone powłoką zewnętrzną, która jest dostosowana do gruntów ekstremalnie korozyjnych, dla których powłoka cynkowa nie jest już wystarczająca. Zakres stosowania odpowiednich powłok zewnętrznych wymieniono w normie PN-EN 545, aneks D.
  • Dla średnic DN 80 do DN 700 mm: rury TT PE pokryte są warstwą cynku oraz dodatkowo warstwą ekstrudowanego polietylenu o grubości 2,0 mm (to zabezpieczenie jest zgodne z normą PN-EN 14628),
  • Dla średnic DN 800 do DN 2000 mm: rury TT PUX pokryte są warstwą poliuretanu grubości 1,0 mm natryskiwanego w procesie termicznym na wcześniej wypiaskowaną powierzchnię żeliwa sferoidalnego (to zabezpieczenie jest zgodne z normą PN-EN 15189).

Powłoki zabezpieczające dla kształtek w systemie TT wykonuje się jako „grube epoksy” dla małych średnic oraz jako powłoki z poliuretanu dla dużych średnic. 

Dodatkowo w ramach przeprowadzonych testów laboratoryjnych, powyższe powłoki były przedmiotem obserwacji przez bardzo długi okres na zabudowanych instalacjach w bardzo agresywnym środowisku morskim u brzegów zatoki Mont Saint Michel. Zabezpieczenia systemu TT pokazały również swoją wysoką skuteczność w słonych piaskach Emiratów Arabskich przy tak dużych projektach jak Tweelah i Shuweihat.

Zobacz także

Rurociągi Saint-Gobain PAM z powłoką specjalną TT odporne nawet na grunty agresywne.
Saint-Gobain PAM jest największym producentem na świecie rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego do sieci wodociągowych.