Systemy kanalizacyjne z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM

Systemy kanalizacyjne

Systemy kanalizacyjne

Systemy odprowadzania ściaków sanitarnych i wód opadowych z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM 

Saint-Gobain PAM posiada kompletny system rozwiązań do kanalizacji dostosowany do rodzaju ścieków i typu sieci:

  • kanalizacja sanitarna i deszczowa – szczelny system połączeń zapobiega przed zarastaniem kanału korzeniami roślin oraz przed dostawaniem się wody gruntowej do kanalizacji,
  • kanalizacja grawitacyjna i ciśnieniowa – szczelność i odporność złączy na duże ciśnienia oraz wysoka sztywność przekroju rur pozwala na transport ścieków ciśnieniowo i zabudowę kanałów na znacznych głębokościach.

Produkty

System INTEGRAL
System rur i kształtek dla kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej przeznaczony do budowy kolektorów.
System TOPAZ
System rur i kształtek małych średnic DN/OD 75 do 160 mm dla kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej.
System TAG 32
System rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.