URBAMAX E600 i F900

Uzbrojenie drogowe
Włazy żeliwne 600 w klasie E600 oraz F900 zaprojektowane dla największych obciążeń drogowych oraz na drogi portów i lotnisk.

Właz URBAMAX® z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM

Włazy klas E600 i F900 z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM

Zaprojektowany na szczególnie wysokie obciążenia od ruchu drogowego, URBAMAX® może być montowany w drogach z ekstremalnie wysokim obciążeniem i natężeniem ruchu, również na lotniskach, terenach portowych itd. Wykraczając poza wymagania normatywne dla powyższych klas obciążeń, właz URBAMAX® posiada wytrzymałość na zniszczenie o 30% wyższą, niż wymaga tego norma PN-EN 124. Pełna stabilność włazu zapewniona (podwójny brzeg), a jego pokrywa nie hałasuje w łożu ramy dzięki (wkładce tłumiącej dźwięk). Prosty w obsłudze z możliwością korzystania z tradycyjnych narzędzi (kilof lub łom). Profil pokrywy ułatwia czynność zamykania, z powodu rzadkiego otwierania włazu nie jest wymagany przegub kulisty.
 
• Rama wyposażona w zaczepy do podnoszenia
• Elastomerowy pierścień tłumiący osadzony w ramie z możliwością wymiany, montowany w „łoże pokrywy”
• Właz umożliwia zamontowanie kosza na zanieczyszczenia wg DIN 1221
 
Właz URBAMAX z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM

 

 

Klasa E600Klasa F900Pokrywa z możliwością umieszczenia logo na specjalne zamówienieWersja wentylowana włazu z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAMWersja niewentylowana włazu z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM

A [mm]O [mm]H [mm]
Masa
całkowita
[kg]
Masa
pokrywy
[kg]
8506001008959

 

URBAMAX® E600 – rama okrągła – niewentylowany
URBAMAX® E600 – rama kwadratowa – niewentylowany
URBAMAX® E600 – rama okrągła – wentylowany
URBAMAX® E600 – rama kwadratowa – wentylowany
URBAMAX® F900 – rama okrągła – niewentylowany
URBAMAX® F900 – rama kwadratowa – niewentylowany
URBAMAX® F900 – rama okrągła – wentylowany 
URBAMAX® F900 – rama kwadratowa – wentylowany

 

Zobacz także

Włazy drogowe w klasach B125, C250, D400, E600, F900 z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM
Uzbrojenie drogowe Saint-Gobain PAM – włazy drogowe oraz wpusty ściekowe z żeliwa sferoidalnego w klasach B125, C250, D400, E600 i F900.