ductile iron pipe nicaragua latin america

URBAMAX E600 i F900

Uzbrojenie drogowe

Właz URBAMAX®

Klasy E600 i F900

Zaprojektowany na szczególnie wysokie obciążenia od ruchu drogowego, URBAMAX® może być montowany w drogach z ekstremalnie wysokim obciążeniem i natężeniem ruchu, również na lotniskach, terenach portowych itd. Wykraczając poza wymagania normatywne dla powyższych klas obciążeń, właz URBAMAX® posiada wytrzymałość na zniszczenie o 30% wyższą, niż wymaga tego norma PN-EN 124. Pełna stabilność włazu zapewniona (podwójny brzeg), a jego pokrywa nie hałasuje w łożu ramy dzięki (wkładce tłumiącej dźwięk). Prosty w obsłudze z możliwością korzystania z tradycyjnych narzędzi (kilof lub łom). Profil pokrywy ułatwia czynność zamykania, z powodu rzadkiego otwierania włazu nie jest wymagany przegub kulisty.
 
• Rama wyposażona w zaczepy do podnoszenia
• Elastomerowy pierścień tłumiący osadzony w ramie z możliwością wymiany, montowany w „łoże pokrywy”
• Właz umożliwia zamontowanie kosza na zanieczyszczenia wg DIN 1221
 
Właz URBAMAX z żeliwa sferoidalnego

Włazy URBAMAX E600 ikony

Włazy URBAMAX F900 ikony

A [mm]O [mm]H [mm]
Masa
całkowita
[kg]
Masa
pokrywy
[kg]
8506001008959

 

URBAMAX® E600 – rama okrągła – niewentylowany
URBAMAX® E600 – rama kwadratowa – niewentylowany
URBAMAX® E600 – rama okrągła – wentylowany
URBAMAX® E600 – rama kwadratowa – wentylowany
URBAMAX® F900 – rama okrągła – niewentylowany
URBAMAX® F900 – rama kwadratowa – niewentylowany
URBAMAX® F900 – rama okrągła – wentylowany 
URBAMAX® F900 – rama kwadratowa – wentylowany
 

 

Obrazki

Właz URBAMAX® klasy F900 z żeliwa sferoidalnego
Właz URBAMAX® klasy F900 z żeliwa sferoidalnego
Właz URBAMAX® klasy E600 z żeliwa sferoidalnego
Właz URBAMAX® klasy E600 z żeliwa sferoidalnego

Zobacz także

Włazy z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM
Współpraca między drogą a sieciami podziemnymi