Uzbrojenie drogowe

Uzbrojenie drogowe
Współpraca między drogą a sieciami podziemnymi; wymaga aby uzbrojenie drogowe spełniało wiele kryteriów jakości. Oczekiwane przez władze miejskie, zarządców sieci i lokalnych mieszkańców w zakresie: 
  • odporności na obciązenia od ruchu drogowego: bezpieczeństwo, stabilność, cicha praca;
  • prostoty i niezawodności wykonania instalacji w każdych warunkach budowy;
  • wygodnego serwisowania sieci oraz ergonomicznej pracy przy inspekcji; maksymalna absorpcja wody z powierzchni, usuwanie zanieczyszczeń z pokrywy;
  • estetyki: produkty powinny dobrze się komponować z otoczeniem miejskim.
Przy produkcji włazów i wpustów połączono innowację z wykorzystaniem doświadczenia i wysokich standardów Saint-Gobain PAM (właściwości mechaniczne żeliwa sferoidalnego). Uzbrojenie drogowe oferowane przez Saint-Gobain PAM stanowi długowieczną inwestycję i są rozwiązaniami, które spełniają wszystkie wymagania. Saint-Gobain PAM oferuje pełny katalog produktów w celu zaspokojenia potrzeb wszystkich zainteresowanych stron w zakresie utrzymania dróg.
 

Dodatkowo oferujemy spełnienie wymagań norm lokalnych, które respektują wymogi norm, oraz dodatkowe zakresy zgodne z normą EN 124.

Produkty

Włazy
Włazy B125
Włazy D400
Włazy E600 i F900
KOLOROWE WŁAZY D400 Saint-Gobain PAM

Film

Bezkompromisowe badanie wytrzymałości - Karuzela!
PamlineTV
1 / 1
Bezkompromisowe badanie wytrzymałości - Karuzela!