Uzbrojenie drogowe Saint-Gobain PAM z żeliwa sferoidalnego

Uzbrojenie drogowe

Uzbrojenie drogowe
Współpraca między drogą a sieciami podziemnymi; wymaga aby uzbrojenie drogowe spełniało wiele kryteriów jakości. Oczekiwane przez władze miejskie, zarządców sieci i lokalnych mieszkańców w zakresie: 
  • odporności na obciązenia od ruchu drogowego: bezpieczeństwo, stabilność, cicha praca;
  • prostoty i niezawodności wykonania instalacji w każdych warunkach budowy;
  • wygodnego serwisowania sieci oraz ergonomicznej pracy przy inspekcji; maksymalna absorpcja wody z powierzchni, usuwanie zanieczyszczeń z pokrywy;
  • estetyki: produkty powinny dobrze się komponować z otoczeniem miejskim.
Przy produkcji włazów klasach B125C250D400E600 F900 i wpustów w klasach C250 i D400 połączono innowację z wykorzystaniem doświadczenia i wysokich standardów Saint-Gobain PAM (właściwości mechaniczne żeliwa sferoidalnego). Uzbrojenie drogowe oferowane przez Saint-Gobain PAM stanowi długowieczną inwestycję i są rozwiązaniami, które spełniają wszystkie wymagania. Saint-Gobain PAM oferuje pełny katalog produktów w celu zaspokojenia potrzeb wszystkich zainteresowanych stron w zakresie utrzymania dróg.
 

Dodatkowo oferujemy spełnienie wymagań norm lokalnych, które respektują wymogi norm, oraz dodatkowe zakresy zgodne z normą PN-EN 124.

Galeria
Bezkompromisowe badanie wytrzymałości - Karuzela!
Powiązane dokumenty