Wałbrzych. System BLUTOP

Systemy wodociągowe
System rur i kształtek do wody BLUTOP z żeliwa sferoidalnego – Wałbrzych, ul. Staszica
Miasto
Wałbrzych, ul. Staszica
Kraj
Polska
Rok
2021
Zastosowany system
Regiony geograficzne
Polska
Zastosowanie
Systemy wodociągowe
Projekt: Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Staszica w Wałbrzychu
Inwestor: Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Wykonawca: HYPMAR
System: BLUTOP
Długość: 252 m
DN: 90, 160

Galeria