ductile iron pipe nicaragua latin america

Ścieki sanitarne i wody opadowe

Ścieki

Ścieki sanitarne i wody opadowe

Saint-Gobain PAM posiada kompletny system rozwiązań do kanalizacji dostosowany do rodzaju ścieków i typu sieci :
  • kanalizacja sanitarna i deszczowa - szczelny system połączeń zapobiega przed zarastaniem kanału korzeniami roślin oraz przed dostawaniem się wody gruntowej do kanalizacji 
  • kanalizacja grawitacyjna i ciśnieniowa - szczelność i odporność złączy na duże ciśnienia oraz wysoka sztywność przekroju rur pozwala na transport ścieków ciśnieniowo i zabudowę kanałów na znacznych głębokościach

Produkty

INTEGRAL
System rur i kształtek dla kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej przeznaczony do budowy kolektorów.
TOPAZ
System rur i kształtek małych średnic DN/OD 75 do 160 mm dla kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej.
TAG 32
System rur i kształtek przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
Pluvial
System rurowy do odprowadzania wody deszczowej.