Zapraszamy do zapisów na kurs praktyczny organizowany przez WSEiZ

05/02/2020

Podpisaliśmy umowę o partnerstwo z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania i wspólnie zapraszamy na KURS PRAKTYCZNY dla osób odpowiedzialnych za aspekty techniczne i ekonomiczne przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

ZARZĄDZANIE SIECIAMI WOD-KAN I FINANSOWANIE INWESTYCJI

wod-kan@wseiz.pl
21 kwietnia 2020, godz. 10.00
Warszawa, ul. Olszewska 12

Organizator: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie (WSEiZ)
Partner strategiczny: Saint- Gobain PAM

Partner medialny:

Kierunek WODKAN

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Miesięcznik INSTAL

Wykładowcy z WSEiZ, PW, SGGW, PGW Wody Polskie, NFOŚiGW

PROGRAM MERYTORYCZNY
obejmuje zagadnienia:
• Ryzyka dotyczące transportu wody i ścieków
• Materiały stosowane w sieciach wod-kan, Przykłady zastosowań
• Automatyzacja obliczeń przewodów
• Ekonomika procesu inwestycyjnego i eksploatacyjnego
• Źródła finansowania inwestycji

Koszt udziału: 500 zł obejmuje: udział w kursie, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe, obiad i uroczyste zakończenie kursu, które odbędzie się o godz. 17:00 w restauracji Warszawski Sen by Mateusz Gessler (Warszawa, Koszykowa 63)
Wpłaty na konto: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania,
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
Nr 43103015080000000800611008, tytułem kurs wod-kan.

Uwaga!

Informujemy, że - jeśli koronawirus będzie się dalej rozprzestrzeniał w Polsce - Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu najpóźniej na 7 dni przed planowanym wydarzeniem. W takim przypadku zostanie wskazany późniejszy termin. Uczestnicy, którym nowy termin nie będzie odpowiadał, mogą bezkosztowo zrezygnować z udziału.

Zgłoszenia można wysłać na adres e-mail: dorotap@wseiz.pl lub dokonać elektronicznie za pomocą poniższego formularza online. Formularz również dostępny na stronie www.kurswodkan.pl.

Galeria

Szkolenie z kalkulatora PAM TOOLS Saint-Gobain PAM w Warszawie
1 / 1
Szkolenie z kalkulatora PAM TOOLS Saint-Gobain PAM w Warszawie