Zastosowania specjalne systemów z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobian PAM

Zastosowania specjalne

Przemysł

Saint-Gobain PAM ma w swojej ofercie sysytemy z żeliwa sferoidalnego do zastosowań specjalnych. Obejmują one:

  • Systemy DIREXIONAL: rury z żeliwa sferoidalnego do technologii bezwykopowych,
  • System detekcji SMARTPIPE: daje możliwość natychmiastowej lokalizacji ewentualnego wycieku z dokładnościa do 10 cm,
  • System ALPINAL: przeznaczony dla urządzeń do sztucznego naśnieżania,
  • Kształtki GEOFLEX: chronią przed nieprzewidzianymi zagrożeniami zdarzeniami geotechnicznymi,
  • System ISOPAM: gama preizolowanych rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego dla odpowiedniego zabezpieczenia przed mrozem i wysoką temperaturą. 

Podkategorie

System detekcji SMARTPIPE
System SMARTPIPE Saint-Gobain PAM – inteligentny nadzór nad wyciekami.
Sieci dla urządzeń do sztucznego naśnieżania
Profesjonalny system rur z żeliwa sferoidalnego do naśnieżania stoków.
Zagrożenia geotechniczne
Kształtka z żeliwa sferoidalnego, która chroni przed nieprzewidzianymi zdarzeniami geotechnicznymi.
Preizolowany system rurowy
System rur preizolowanych ISOPAM z żeliwa sferoidalnego z izolacją termiczną.