Zasuwy klinowe

Zasuwy i hydranty

Zasuwy klinowe

Zasuwy klinowe są stosowane na rurociągach transportujących wodę pitną, surową lub ścieki w temperaturach nie wyższych niż 60°C, zgodne są z normą PN- EN 1074-2. Elementy, które mają kontakt z wodą pitną są zgodne z przepisami dotyczącymi wody pitnej w wielu krajach. Zasuwa z wulkanizowanym klinem pracuje na dwa różne sposoby:
  • kiedy jest całkowicie otwarta: klin całkowicie uwalnia odpowiednią część korpusu zasuwy klinowej, umożliwiając przepływ;
  • kiedy jest całkowicie zamknięta: klin spoczywa na uszczelnieniu korpusu zasuwy klinowej, zapewniając szczelne odcięcie przepływu w rurociągu (absolutny brak wycieków).

Produkty

Euro 20 Autoclave
Zasuwy PAM – niezawodna armatura zaporowa.
Elastyczne osadzone zasuwy: cała gama akcesoriów operacyjnych.