Zmiany organizacyjne dotyczące wsparcia technicznego i obsługi klienta od stycznia 2018

10/01/2018

Od stycznia 2018 roku nastąpiły zmiany organizacyjne dotyczące obsługi klienta i wsparcia technicznego w poszczególnych regionach. Prosimy o zapoznanie się z załączonym poniżej dokumentem. 

Wsparcie techniczne i obsługa klienta z podziałem na regiony od stycznia 2018.

Podział regionalny

Do zakresu obowiązków pracowników ds. wsparcia technicznego należy: udzielanie informacji technicznych o produktach i rozwiązaniach, konsultacje projektowe, rozpatrywanie reklamacji, szkolenia techniczne.

Do zakesu obowiązków pracowników ds. wsparcia sprzedaży i obsługi klienta należy: opracowywanie ofert, obsługa zamówień, aktywna sprzedaż, korekty, przyjęcie zgłoszeń reklamacyjnych.

Galeria

Podział regionalny
1 / 1
Podział regionalny