Kompleksowe i zrównoważone rozwiązania

Przemysł

PAM – zrównoważone i wszechstronne rozwiązania

Saint-Gobain PAM jest zaangażowana w projektowanie rozwiązań opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju. Firma oferuje produkty spełniające aktualne wymagania, biorąc pod uwagę długowieczność. Priorytet ten jest obecny na każdym etapie cyklu życia jego produktów.

Projektowanie i produkcja

Proces produkcji w hutach Saint-Gobain PAM oparty jest na żeliwie, które jest odlewane zarówno z rudy żelaza, jak i ze złomu. Technika ta pozwala na odzyskiwanie 80% odpadów. Celem jest osiągnięcie braku odpadów nienadających się do recyklingu. Słowem kluczowym faz procesu produkcji jest zrównoważony rozwój. Efektywna żywotność rur wykonanych z żeliwa sferoidalnego to około 100 lat.

Transport i montaż

Saint-Gobain PAM podejmuje strategiczne decyzje dotyczące dostarczania produktów, tak aby wpływ transportu na środowisko był ograniczony. Emisja COjest redukowana na każdym kroku:

  • korzystamy z czystego” transportu (wodnego lub kolejowego) w skali lokalnej i międzynarodowej,
  • korzystamy ze strategicznych lokalizacji miejsc produkcji, aby zmniejszyć pokonywane odległości,
  • optymalizujemy właściwości fizyczne i skład produktów tak, aby zmniejszyć zużycie energii,
  • wykorzystujemy – jeśli jest to możliwe – grunt rodzimy z wykopu do ponownego zasypania, co ogranicza wydobycie piasku, żwiru oraz zbędne kursy ciężarówek.

PAM ECOPOSE to technika układania rurociągów żeliwnych PAM. Eliminuje ona dwa etapy w układaniu rur: transport wydobytego gruntu rodzimego oraz dodawanie nowych materiałów do zasypywania. ECOPOSE zmniejsza niedogodności dla lokalnych mieszkańców i chroni naturalne zasoby. Bez dodatkowych materiałów do zasypki oraz wymaganego transportu metoda ECOPOSE jest ekonomiczna ekologiczna.

Eksploatacja

Dla Saint-Gobain PAM, eksploatacja równa się „redukcja”. Dzięki mniejszym stratom ciśnienia i lepszej szczelności połączeń rur redukuje się zużycie energii. Energia zużywana w procesie pompowania wody stanowi znaczną część źródła zanieczyszczeń dla środowiska podczas całego życia wodociągu. Poprzez kontrolowanie strat ciśnienia i likwidację wycieków, sieci żeliwne PAM ograniczają wpływ wodociągów na środowisko naturalne.

Produkty Saint-Gobain PAM podlegają w 100% recyklingowi


Podobnie jak w przypadku wszystkich metali, złom żelazny i metalowy uzyskiwany podczas utylizacji i/lub przetwarzania rud żelaza można poddawać recyklingowi bez strat ich właściwości mechanicznych, w przeciwieństwie do produktów otrzymywanych podczas przeróbki ropy naftowej.

Systematyczne odzyskiwanie i ponowne wykorzystywanie stali i żeliwa przyczyniają się do zachowania zasobów naturalnych. W celu zoszczędzenia nieodnawialnych zasobów paliw kopalnych, najlepiej jest wybrać żeliwo sferoidalne, materiał wykorzystywany w produktach Saint-Gobain PAM, który w 100% nadających się do recyklingu.
 
 

Galeria

Zrównoważony rozwój Saint-Gobain PAM
1 / 1
Zrównoważony rozwój Saint-Gobain PAM

Zobacz także

Koncepcja zrównoważonego rozwoju prowadzi do głębokiej refleksji na temat zużycia wody, na jej uzdatnianie, a zatem na jej ochronę.
Saint-Gobain PAM, światowy lider w produkcji kompletnych systemów rur do przesyłu wody, łączy odpowiedzialność społeczną z podejściem do swoich działań. Zrównoważony rozwój jest centralnym elementem naszej kultury korporacyjnej.
Saint-Gobain PAM robi wszystko, aby usatysfakcjonować swoich klientów. Firma dba o wysoką jakość, nie tylko z punktu widzenia ekonomicznego, ale także ekologicznego.