Zobowiązanie wobec naszych klientów

Saint-Gobain PAM

PAM czyni zobowiązania wobec swoich klientów

Saint-Gobain PAM czyni wszystko, aby spełnić oczekiwania swoich klientów. Firma jest autentycznie zaangażowana w  jakość, nie tylko z punktu widzenia ekonomicznego, ale także z ekologicznego. Obecne   ważnym  wymogiem jest zrównoważony rozwój, co stanowi priorytet polityki firmy.

Emisja dwutlenku węgla

Poziom emisji dwutlenku węgla to metoda obliczania emisji gazów cieplarnianych: bierze pod uwagę pierwotną energię oraz końcową produktów i usług. Stanowi ona próbę odpowiedzi na szereg kwestii (demograficznych, środowiskowych, geostrategicznych) oraz na ich wpływ na klimat ( np. globalne ocieplenie, powiększanie się pustyni, rosnący poziom morza oraz zanik bioróżnorodności). Wspierając Klientów w obliczeniach  poziomu emisji dwutlenku węgla w ramach ich projektów, firma Saint-Gobain PAM jest w stanie dostarczyć  Certyfikat Produktu Ekologicznego zgodny z wymaganiami norm dotyczących  analizy cyklu  żywotności (EN 14044 i EN 15804).

Analiza cyklu życia produktów (LCA)

Analiza LCA to skuteczna metoda oceny wpływu na środowisko danego produktu, usługi lub procesu. LCA wychodzi poza  emisję dwutlenku węgla, ponieważ pozwala także na analizę wpływu wielu innych czynników. Analizy te wykorzystuje się w celu oceny wpływu na środowisko danego produktu lub usługi (przesyłanie wody) w trakcie ich cyklu życia, czyli od momentu wyprodukowania do momentu przetworzenia utylizacji - recyklingu. Całkowity Koszt  Własności - TCO (analiza kosztów w trakcie cyklu  życia produktu).

Analiza ta uwzględnia koszt rurociągu w trakcie całego jego życia. Okres ten obejmuje zakup, montaż i konserwację oraz utylizację  na koniec  życia produktu. Produkty Saint-Gobain PAM wykonane z żeliwa sferoidalnego korzystają z dużej stopy zwrotu  inwestycji dzięki bardzo niskim wymaganiom dotyczącym konserwacji, jego szczelności połączeń oraz  oszczędności wynikających  z ograniczonych wymagań dotyczących pompowania.
Taką analizę kosztów wykorzystuje się w celu doboru materiałów dla inwestycji długoterminowych, takich jak magistrale wodociągowe i sieci kanalizacyjne.

Zastosowanie analizy kosztu czyklu  życia produktu w ofercie na przetarg jest warunkiem jej wyboru; co jest  głównym zaleceniem Dyrektywy Europejskiej 2014/25 Artykuł 83 dotyczącej zakupu materiałów w przetargach publicznych.

Poszanowanie lokalnych norm i standardów

 

Każdy kraj, każdy projekt i każdy klient określają własne wymagania i potrzeby. Aby móc zadowolić wszystkich naszych klientów, Saint-Gobain inwestuje w jakość każdego dnia i podejmuje konkretne działania mające na celu ciągłe podnoszenie jakości. Faktycznie, firma spełnia już wymagania większości międzynarodowych norm i standardów (ISO 9001-2008; ISO 14001-2004; ISO 2531-2009 i PN-EN 545-2011), a nawet wykracza poza oczekiwania dotyczące przestrzegania wymagań lokalnych.

Oto niektóre lokalne certyfikaty i znaki jakości:

  • AUSTRALIA - Water Quality Centre + specyficzne DN produkowane w lokalnych standardach - normach
  • AUSTRIA – ÖVGW
  • BELGIa - BELGAQUA
  • BUŁGARIA – BULGARKONTROLA
  • KOLUMBIA – ICONTEC
  • NIEMCY – GSK, HYR, DVGW
  • HOLANDIA – KIWA
  • POLSKA - PZH
  • WIELKA BRYTANIA – BSI, WRAS, DWI

W celu uzyskania szczegółowych informacji lub pytań prosimy o kontakt z naszym lokalnym zespołem handlowym.

Całkowity Koszt Własności - TCO (analiza kosztów cyklu życia produktu)

Analiza ta uwzględnia koszt rurociągu w trakcie całego cyklu jego życia: od zakupu, poprzez montaż i konserwację oraz utylizacje i recykling. Produkty Saint-Gobain PAM wykonane z żeliwa sferoidalnego korzystają z wyjątkowo dużej stopy zwrotu  inwestycji dzięki bardzo niskim wymaganiom związanych z konserwacją, jego wodoszczelnością oraz oszczędnościami z tytułu redukcji pompowania.
Analizę koszów własności wykorzystuje się w celu najlepszego doboru materiałów dla inwestycji długoterminowych, takich jak magistrale wodociągowe i sieci  kanalizacyjne.

Zastosowanie kosztu cyklu życia produktów  w ofercie przetargowej stanowi zdecydowane zalecenie Dyrektywy Europejskiej 2014/25 Artykuł 83 dotyczącej zakupów w ramach przetargów publicznych.

Galeria

Pomoc na miejscu budowy – Saint-Gobain PAM
1 / 1
Pomoc na miejscu budowy – Saint-Gobain PAM

Zobacz także

Saint-Gobain PAM od ponad 150 lat tworzy innowacyjne rozwiązania. Firma jest światowym liderem w produkcji kompleksowych rozwiązań z żeliwa sferoidalnego do systemów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby gospodarki komunalnej, drogownictwa i przemysłu, jak m.in. rury, kształtki i armatura oraz żeliwo drogowe. Każdego roku dostarcza wyposażenie dla ponad 1000 miast na całym świecie.