Zobowiązanie wobec środowiska i społeczeństwa

Saint-Gobain PAM

PAM angażuje się w potrzeby środowiska i społeczeństwa

Saint-Gobain PAM, światowy lider w dziedzinie  kompletnych systemów rurowych  do przesyłu  wody łączy odpowiedzialność społeczną  z podejściem do swojej działalności. Zrównoważony rozwój stanowi sedno kultury korporacyjnej firmy.

Norma ISO 14001

Wdrożona norma ISO 14001  umożliwia:

  • Ograniczenie do minimum wpływu oddziaływania przemysłu na środowisko,
  • Zapobieganie incydentom (np. skażenie środowiska),
  • Podejmowaniu planów udoskonalenia systemu  (np.zarządzania odpadami, kontroli zużycia wody).

Nawiązując do normy, firma podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez tworzenie produktów szanujących środowisko. Wszystkie fabryki Saint-Gobain podlegają certyfikacji, a projekty są kontrolowane. 

Zgodnie z normą  na poziomie wewnętrznym, Saint-Gobain PAM spełnia wymagania normy OHSAS 180001, nazywanej również mianem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (OH&SMS), który zapobiega zagrożeniom  występującym w pracy.

Program CEO - "Mandat dla wody"

Saint-Gobain PAM jako dostawca produktów dla branży wodociągowej reprezentuje Grupę Saint-Gobain w ramach projektu CEO Mandat dla wody.  CEO Mandat dla wody to uzupełnienie programu Global Compact. Program przygotowano pod kątem ułatwienia firmom wdrażania i stosowania polityki związanej  ze zrównoważoną oszczędnością wody, mając na uwadze fakt, że działania związane z ich towarami i usługami mają znaczący wpływ na te zasoby. Saint-Gobain PAM przyczynia się do zarządzania zasobami naturalnymi, oferując kompletne, wodoszczelne systemy rur, które dostarczają wodę pitną oraz odbierają ścieki. Wewnętrznie, firma ogranicza ilość wody montując systemy zapewniające obieg zamknięty dla zużytej wody. 
Ten nowy pakt skupia się na oszczędzaniu zasobów wody  i stanowi część Milenijnych Celów Rozwoju ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Galeria

Sustainable development - Saint-Gobain PAM
Saint-Gobain PAM angażuje się w potrzeby społeczeństwa
1 / 1
Sustainable development - Saint-Gobain PAM

Zobacz także

Saint-Gobain PAM jest zaangażowana w projektowanie rozwiązań w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.